Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   soupis 2007

DOKUMENT
VYVĚŠENO SEJMUTO
Dražební vyhláška

21.12.2007

10.3.2008

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14.12.2007

29.4.2008

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1 / 2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice

14.12.2007

29.4.2008

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

14.12.2007

16.1.2008

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor ("depozitář") v budově obecního úřadu v Tršicích.

14.12.2007

16.1.2008

Územní rozhodnutí o dělení pozemku a využití území veřejnou vyhláškou

11.12.2007

16.1.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

10.12.2007

16.1.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

4.12.2007

21.12.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

4.12.2007

21.12.2007

Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

4.12.2007

13.12.2007

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

30.11.2007

14.12.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

29.11.2007

14.12.2007

Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřička na r. 2008

28.11.2007

16.1.2008

Rada obce Tršice vyhlašuje výběrové řízení na zajištění zimní údržby–pluhování traktorem

20.11.2007

4.12.2007

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v obci Tršice

20.11.2007

16.1.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

9.11.2007

27.11.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

9.11.2007

27.11.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

9.11.2007

27.11.2007

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

9.11.2007

27.11.2007

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

9.11.2007

27.11.2007

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

6.11.2007

27.11.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

31.10.2007

15.11.2007

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

31.10.2007

15.11.2007

Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

29.10.2007

6.11.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

29.10.2007

15.11.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

24.10.2007

15.11.2007

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

24.10.2007

15.11.2007

Vzhledem k velkému množství žádostí o změnu územního plánu obce projedná zastupitelstvo obce tyto žádosti ještě v tomto roce.
Občané mohou podávat své písemné žádosti do 30.listopadu 2007 na OÚ.

17.10.2007

4.12.2007

Rada obce Tršice vyhlašuje kunkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Tršice.

16.10.2007

15.11.2007

Rada obce Tršice rozhodla zrušit zveřejnění záměru prodeje p.č.433/18, ostatní plocha, v k.ú.Tršice, schváleného RO dne 11.7.2007

15.10.2007

5.11.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

15.10.2007

5.11.2007

Pozvání na 9. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

9.10.2007

24.10.2007

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

3.10.2007

24.10.2007

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

2.10.2007

24.10.2007

Územní rozhodnutí o dělení pozemku veřejnou vyhláškou

2.10.2007

24.10.2007

Územní rozhodnutí o dělení pozemku a využití území veřejnou vyhláškou

1.10.2007

24.10.2007

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

26.9.2007

24.10.2007

Oznámení uložení daňové písemnosti veřejnou vyhláškou

25.9.2007

24.10.2007

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

20.9.2007

9.10.2007

Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

12.9.2007

20.9.2009

Rozpočtový výhled obce Tršice na roky 2009 a 2010.

12.9.2007

20.9.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

28.8.2007

14.9.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

28.8.2007

14.9.2007

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

28.8.2007

14.9.2007

Oznámení o pokračování územního řízení veřejnou vyhláškou

27.8.2007

14.9.2007

Záměr směnit nemovitost ve vlastnictví obce Tršice

9.8.2007

28.8.2007

Záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice

9.8.2007

28.8.2007

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

6.8.2007

28.8.2007

Kolaudační rozhodnutí veřejnou vyhláškou

6.8.2007

28.8.2007

Oznámení provedení výběrového řízení na zpracovatele dotačního projektu

26.7.2007

2.8.2007

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

26.7.2007

28.8.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

20.7.2007

8.8.2007

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

20.7.2007

8.8.2007

Záměr prodeje obecních pozemků

19.7.2007

8.8.2007

Záměr prodeje obecního pozemku

19.7.2007

8.8.2007

Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

18.7.2007

26.7.2007

Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení

9.7.2007

26.7.2007

Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání

2.7.2007

26.7.2007

Mimořádná veterinární opatření

2.7.2007

29.5.2008

Záměr pronajmout obecní restauraci Radnice

27.6.2007

19.7.2007

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

25.6.2007

19.7.2007

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

21.6.2007

9.7.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

20.6.2007

9.7.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

20.6.2007

9.7.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.6.2007

4.7.2007

Pozvání na 6. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

13.6.2007

21.6.2007

Oznámení provedení výběrového řízení na zpracovatele dotačního projektu

13.6.2007

4.7.2007

Usnesení veřejnou vyhláškou

12.6.2007

4.7.2007

Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

6.6.2007

22.6.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

5.6.2007

22.6.2007

Rozhodnutí o dělení pozemku

5.6.2007

22.6.2007

Oznámení o uložení daňové písemnosti

4.6.2007

22.6.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

31.5.2007

22.6.2007

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemek ve vlastnictví obce

29.5.2007

22.6.2007

Usnesení veřejnou vyhláškou

24.5.2007

12.6.2007

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

24.5.2007

12.6.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

18.5.2007

5.6.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

17.5.2007

5.6.2007

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce

10.5.2007

29.5.2007

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce

3.5.2007

21.5.2007

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

3.5.2007

21.5.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.5.2007

21.5.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

2.5.2007

18.5.2007

Uložení daňových písemností - veřejnou vyhláškou

2.5.2007

18.5.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

26.4.2007

18.5.2007

Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

23.4.2007

3.5.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

23.4.2007

18.5.2007

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce

29.3.2007

17.4.2007

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky ve vlastnictví obce

29.3.2007

17.4.2007

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

29.3.2007

17.4.2007

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

27.3.2007

17.4.2007

Pozvání na 4. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

21.3.2007

29.3.2007

Nařízení Krajské veterinární správy 1/2007 - varrozza včel

21.3.2007

14.5.2008

Oznámení o provedení soutěže na dodavatele stavby

16.3.2007

17.4.2007

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2007

14.3.2007

17.4.2007

Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejnou vyhláškou

8.3.2007

27.3.2007

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

8.3.2007

27.3.2007

Oznámení o zamýšleném převodu

28.2.2007

5.6.2007

Stavební povolení veřejnou vyhláškou

28.2.2007

27.3.2007

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

19.2.2007

27.3.2007

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

16.2.2007

7.3.2007

Ministerstva životního prostředí a zemědělství zřídila k problematice povolení k nakládání s vodami webovou stránku na adrese www.zanikpovoleni.cz

13.2.2007

14.5.2008

Povolení k nakládání s vodami (studny, ...) - informace vodoprávního úřadu.

12.2.2007

14.5.2008

Kampaň Ministerstva dopravy k výměně řidičských průkazů

7.2.2007

14.5.2008

Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejnou vyhláškou

7.2.2007

22.2.2007

Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejnou vyhláškou

6.2.2007

22.2.2007

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

25.1.2007

12.2.2007

Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou

22.1.2007

7.2.2007

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou

18.1.2007

6.2.2007sitemap