Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   soupis 2008

DOKUMENT
VYVĚŠENO SEJMUTO
Oznámení o zahájení společných územních řízení veřejnou vyhláškou

18.12.2008

5.1.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

18.12.2008

5.1.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

17.12.2008

5.1.2009

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č.2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

11.12.2008

5.1.2009

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č.1/2008, o místním poplatku ze psů

11.12.2008

5.1.2009

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

11.12.2008

5.1.2009

Pozvání na 19. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

3.12.2008

11.12.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

3.12.2008

5.1.2009

>Rada obce Tršice zveřejňuje záměr prodat 2 multikáry v nepojízdném stavu.

1.12.2008

20.2.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

1.12.2008

17.12.2008

Oznámení zahájení stavebního řízení o dodatečném povolení veřejnou vyhláškou

1.12.2008

17.12.2008

Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby veřejnou vyhláškou

26.11.2008

17.12.2008

Usnesení veřejnou vyhláškou

26.11.2008

17.12.2008

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2009

25.11.2008

11.12.2008

Rozpočtový výhled obce Tršice na roky 2011 a 2012

25.11.2008

11.12.2008

Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

25.11.2008

25.2.2009

Územní rozhodnutí o dělení a scelení pozemku a využití území

24.11.2008

11.12.2008

Návrh rozpočtu mikroregionu Bystřička na rok 2009

21.11.2008

11.12.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.11.2008

11.12.2008

Výběrové řízení v oboru fyzioterapie, rehabilitační a fyzikální medicína pro oblast Tršice, Tovačov, Němčice nad Hanou, Zlaté Hory

4.11.2008

5.1.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

3.11.2008

21.11.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

31.10.2008

18.11.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

31.10.2008

18.11.2008

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

30.10.2008

18.11.2008

Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím

24.10.2008

11.12.2008

Usnesení o zastavení řízení veřejnou vyhláškou

22.10.2008

18.11.2008

Informace pro místní podnikatele a živnostníky

22.10.2008

17.12.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

21.10.2008

18.11.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

21.10.2008

18.11.2008

Pozvání na 18. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

20.10.2008

30.10.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

15.10.2008

3.11.2008

Výzva k podání nabídky - dodání, montáž a zprovoznění bezdrátového rozhlasu

15.10.2008

22.10.2008

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.

8.10.2008

20.10.2008

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucky kraj č. 30/2008

7.10.2008

22.10.2008

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

6.10.2008

22.10.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

29.9.2008

14.10.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

26.9.2008

14.10.2008

Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

24.9.2008

1.10.2008

Nařízení KVS o veterinárních opatřeních proti moru včelího plodu

23.9.2008

14.10.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

23.9.2008

14.10.2008

Usnesení veřejnou vyhláškou o přerušení stavebního řízení

22.9.2008

14.10.2008

Výzva k podání nabídky - likvidace odpadů v obci Tršice

19.9.2008

30.10.2008

Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

17.9.2008

5.1.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o umístění stavby

16.9.2008

6.10.2008

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.27/2008

16.9.2008

6.10.2008

Výzva - Usnesení o přerušení řízení

8.9.2008

6.10.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby

3.9.2008

22.9.2008

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Multifunkční hřiště v obci Tršice“

2.9.2008

19.9.2008

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

2.9.2008

22.9.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby

28.8.2008

16.9.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - o změně využití území pro druh pozemku

27.8.2008

16.9.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby

26.8.2008

16.9.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby

26.8.2008

16.9.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby

26.8.2008

16.9.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

19.8.2008

16.9.2008

Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

19.8.2008

28.8.2008

Nařízení státní veterinární správy

18.8.2008

16.9.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

12.8.2008

28.8.2008

Oznámení o zahájení územního veřejnou vyhláškou

12.8.2008

28.8.2008

Povinné očkování proti katarální horečce ovcí

11.8.2008

28.8.2008

Finanční úřad - Oznámení o uložení daňové písemnosti

6.8.2008

28.8.2008

Seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou

5.8.2008

28.8.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

31.7.2008

18.8.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

30.7.2008

18.8.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

29.7.2008

18.8.2008

Oznámení zahájení společných územních řízení veřejnou vyhláškou

28.7.2008

18.8.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

24.7.2008

18.8.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

22.7.2008

18.8.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

22.7.2008

18.8.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

22.7.2008

18.8.2008

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost

16.7.2008

18.8.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

15.7.2008

18.8.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

15.7.2008

18.8.2008

Usnesení veřejnou vyhláškou

14.7.2008

18.8.2008

Vyhláška o projednávání zadání souboru změn č. 3 ÚPn Tršice

7.7.2008

18.8.2008

Veřejná výzva k přihlášení zájemců na obsazení funkce účetní obecního úřadu v Tršicích

1.7.2008

18.8.2008

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost v k.ú.Tršice

26.6.2008

14.7.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

26.6.2008

14.7.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

25.6.2008

14.7.2008

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

23.6.2008

14.7.2008

Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních proti moru včelího plodu 17/2008

19.6.2008

14.7.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

19.6.2008

14.7.2008

Pozvání na 15. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

11.6.2008

19.6.2008

Nová pravidla požární ochrany staveb

12.6.2008

 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

12.6.2008

14.7.2008

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 [text] ; [nabídka]

9.6.2008

14.7.2008

Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních proti moru včelího plodu 13/2008

3.6.2008

19.6.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

28.5.2008

19.6.2008

Mimořádná opatření k ochraně chovu včel v souvislosti s morem včelího plodu 11/2008

28.5.2008

19.6.2008

Rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou

27.5.2008

19.6.2008

Oznámení o uložení písemností

26.5.2008

19.6.2008p

Nařízení ústního jednání k objasnění odvolání - veřejnou vyhláškou

22.5.2008

9.6.2008

OZNÁMENÍ OBCE TRŠICE
Od 1. 6. 2008 do 17. 7. 2009 bude v obci Tršice probíhat stavební akce -
– výstavba „Silnice II/436 Tršice – průtah“.

21.5.2008

 

Mimořádná opatření k ochraně chovu včel v souvislosti s morem včelího plodu 9/2008

21.5.2008

9.6.2008

Závěrečný účet mikroregionu Bystřička za rok 2007

16.5.2008

9.6.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

16.5.2008

9.6.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

15.5.2008

9.6.2008

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr směnit nemovitosti

14.5.2008

9.6.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.5.2008

9.6.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.5.2008

9.6.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

12.5.2008

29.5.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.5.2008

29.5.2008

Mimořádná opatření k ochraně chovu včel v souvislosti s morem včelího plodu 6/2008

7.5.2008

29.5.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

6.5.2008

29.5.2008

Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

5.5.2008

29.5.2008

Mimořádná opatření k ochraně chovu včel v souvislosti s morem včelího plodu 5/2008

30.4.2008

29.5.2008

Katarální horečka ovcí - mimořádná veterinární opatření

30.4.2008

29.5.2008

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebyt.prostor

30.4.2008

29.5.2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

24.4.2008

14.5.2008

Upozornění KVS pro chovatele skotu, ovcí a koz

24.4.2008

29.5.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

17.4.2008

14.5.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

17.4.2008

14.5.2008

Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

16.4.2008

24.4.2008

Státní veterinární správa ČR informuje chovatele skotu

14.4.2008

29.5.2008

Veřejná vyhláška - uložení daňové písemnosti

10.4.2008

29.4.2008

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice

10.4.2008

29.4.2008

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

10.4.2008

29.4.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

9.4.2008

24.4.2008

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7

7.4.2008

14.5.2008

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7

7.4.2008

14.5.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.4.2008

24.4.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.4.2008

24.4.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.4.2008

24.4.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.4.2008

24.4.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.4.2008

24.4.2008

Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

2.4.2008

10.4.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

17.3.2008

3.4.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

17.3.2008

3.4.2008

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost

17.3.2008

3.4.2008

Upozornění Hasičského záchranného sboru Ol.kraje k vypalování trávy

10.3.2008

9.6.2008

Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

7.3.2008

3.4.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

4.3.2008

3.4.2008

Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

4.3.2008

9.6.2008

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice

28.2.2008

17.3.2008

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr darovat nemovitost ve vlastnictví obce Tršice

28.2.2008

17.3.2008

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

28.2.2008

17.3.2008

Přerušení dodávky elektřiny 13.3.2008 - Hostkovice, Vacanovice

25.2.2008

17.3.2008

Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejnou vyhláškou

20.2.2008

10.3.2008

Pozvání na 12. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

20.2.2008

28.2.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

18.2.2008

10.3.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

31.1.2008

18.2.2008

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost v k.ú.Tršice

17.1.2008

4.2.2008

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

16.1.2008

8.2.2008

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

11.1.2008

28.1.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

10.1.2008

28.1.2008

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.1.2008

28.1.2008sitemap