Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   soupis 2009

DOKUMENT
VYVĚŠENO SEJMUTO
Dražební vyhláška

28.12.2009

19.1.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

21.12.2009

11.1.2010

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

17.12.2009

4.1.2010

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

17.12.2009

4.1.2010

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 16.12.2009

17.12.2009

4.1.2010

PF ČR - nabídka pozemků určených k převodu [ text ] , [ nabídka ]

11.12.2009

11.1.2010

Pozvání na 25. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

7.12.2009

4.1.2010

Finanční úřad v Olomouci oznamuje uložení daňové písemnosti veřejnou vyhláškou

7.12.2009

4.1.2010

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2010

30.11.2009

4.1.2010

Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

27.11.2009

16.12.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

26.11.2009

16.12.2009

Seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou

25.11.2009

16.12.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

25.11.2009

16.12.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

16.11.2009

16.12.2009

Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejnou vyhláškou

5.11.2009

25.11.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

27.10.2009

25.11.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

23.10.2009

9.11.2009

Veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy č.1/2009 soubor změn č. 3 územního plánu obce Tršice

22.10.2009

9.11.2009

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

22.10.2009

9.11.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

22.10.2009

9.11.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.26/2009

21.10.2009

9.11.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

9.10.2009

27.10.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.23/2009

8.10.2009

27.10.2009

Usnesení veřejnou vyhláškou

8.10.2009

27.10.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.22/2009

7.10.2009

27.10.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.10.2009

27.10.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.21/2009

30.9.2009

27.10.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

23.9.2009

27.10.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou: Obec Tršice - splašková kanalizace a ČOV [ text ] [ situační výkres ]

22.9.2009

27.10.2009

Pozemkový fond ČR zveřejňuje oznámení o zamýšleném převodu

21.9.2009

21.12.2009

Obec Tršice informuje občany o záměru vybudovat novou splaškovou kanalizaci a ČOV v obci Tršice [ text ] [ přehledná situace ]

21.9.2009

27.10.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

16.9.2009

27.10.2009

Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví Obce Tršice

14.9.2009

27.10.2009

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

14.9.2009

30.9.2009

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice

10.9.2009

30.9.2009

Oznámení o počtech a sídlech volebních okrsků v obci Tršice

10.9.2009

30.9.2009

Oznámení Krajské veterinární správy - Orální vakcinace lišek

9.9.2009

30.9.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.19/2009

4.9.2009

21.9.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

4.9.2009

21.9.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

4.9.2009

21.9.2009

Pozvání na 23. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

2.9.2009

14.9.2009

Veřejná vyhláška - uložení daňové písemnosti

2.9.2009

21.9.2009

Usnesení o opravě rozhodnutí

31.8.2009

17.9.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

27.8.2009

14.9.2009

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (8.9.2009 - Tršice)

21.8.2009

14.9.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.18/2009

20.8.2009

14.9.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

20.8.2009

14.9.2009

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (3.9.2009 - Vacanovice, Hostkovice)

18.8.2009

14.9.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

18.8.2009

14.9.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

17.8.2009

14.9.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

12.8.2009

14.9.2009

Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - Soubor změn č.3 Územního plánu obce Tršice - dodatek grafické přílohy

31.7.2009

17.9.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

24.7.2009

21.8.2009

Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - Soubor změn č.3 Územního plánu obce Tršice

23.7.2009

17.9.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

20.7.2009

10.8.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

17.7.2009

10.8.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.7.2009

10.8.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

14.7.2009

10.8.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.14/2009

13.7.2009

10.8.2009

Oznámení o zahájení společného územního řízení veřejnou vyhláškou

13.7.2009

10.8.2009

Usnesení veřejnou vyhláškou

13.7.2009

10.8.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

3.7.2009

24.7.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

1.7.2009

24.7.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

29.6.2009

24.7.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

25.6.2009

13.7.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

23.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

23.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

23.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

23.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

23.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

23.6.2009

13.7.2009

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice.

22.6.2009

13.7.2009

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice.

22.6.2009

13.7.2009

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

22.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

22.6.2009

13.7.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.12/2009

19.6.2009

13.7.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

17.6.2009

13.7.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.11/2009

15.6.2009

13.7.2009

Pozvání na 22. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

10.6.2009

19.6.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.10/2009

8.6.2009

24.6.2006

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

8.6.2009

24.6.2006

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

5.6.2009

24.6.2006

Seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou

3.6.2009

19.6.2009

Závěrečný účet obce Tršice za rok 2008

2.6.2009

17.6.2009

PF ČR - Nabídka pozemků určených k převodu [ nabídka ] , [ text ]

1.6.2009

2.7.2009

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie :
[ průvodní dopis ] , [ Tršice ] , [ Tršice-mapa ("Dolní mlýn") ] , [ Lipňany ] , [ Přestavlky ]

29.5.2009

19.6.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.9/2009

29.5.2009

15.6.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

27.5.2009

15.6.2009

Oznámení o zahájení společných územních řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

26.5.2009

15.6.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.8/2009

25.5.2009

15.6.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

25.5.2009

15.6.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

25.5.2009

15.6.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

21.5.2009

8.6.2009

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

21.5.2009

8.6.2009

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

20.5.2009

8.6.2009

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice

19.5.2009

5.6.2009

PF ČR - Oznámení o zamýšleném převodu

19.5.2009

21.8.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.7/2009

15.5.2009

5.6.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.6/2009

12.5.2009

5.6.2009

Pozvání na 21. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

11.5.2009

19.5.2009

PF ČR nabízí k pronájmu pozemky : [ v k.ú.Tršice ] , [ v k.ú. Lipňany ]>

6.5.2009

8.6.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.5/2009

6.5.2009

25.5.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

5.5.2009

25.5.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.4/2009

29.4.2009

20.5.2009

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice

27.4.2009

18.5.2009

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

21.4.2009

12.5.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

21.4.2009

12.5.2009

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008

17.4.2009

6.5.2009

Usnesení veřejnou vyhláškou

17.4.2009

6.5.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.3/2009

17.4.2009

6.5.2009

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.2/2009

14.4.2009

6.5.2009

Starostka obce Tršice ruší Zasedání zastupitelstva obce Tršice, plánované na 8. dubna 2009

6.5.2009

22.4.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

2.4.2009

22.4.2009

Pozvání na 21. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

1.4.2009

6.5.2009

Nabídka pozemků PFČR k převodu nemovitostí [ nabídka ] , [ text ]

27.3.2009

27.4.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

25.3.2009

22.4.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

25.3.2009

22.4.2009

Zveřejnění záměru prodat nemovitost ve vlastnictví obce Tršice

23.3.2009

22.4.2009

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

23.3.2009

22.4.2009

Dražební vyhláška

23.3.2009

25.5.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

13.3.2009

22.4.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

13.3.2009

22.4.2009

Pozvání na 20. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

10.3.2009

27.3.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

9.3.2009

27.3.2009

Nařízení Státní veterinární správy

5.3.2009

22.4.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

3.3.2009

27.3.2009

PFČR - oznámení o zamýšleném převodu

3.3.2009

5.6.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

2.3.2009

27.3.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

26.2.2009

27.3.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

24.2.2009

27.3.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

20.2.2009

27.3.2009

Usnesení veřejnou vyhláškou

10.2.2009

27.3.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

10.2.2009

27.3.2009

PFČR - Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7

4.2.2009

27.3.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

30.1.2009

20.2.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

27.1.2009

20.2.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

26.1.2009

20.2.2009

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

26.1.2009

20.2.2009

Rozhodnutí o umístění stavby - vrtané studny

23.1.2009

20.2.2009

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

22.1.2009

20.2.2009

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice

19.1.2009

3.2.2009

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

15.1.2009

3.2.2007

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou [ grafická příloha ]

15.1.2009

3.2.2008

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.1.2009

3.2.2009

Rozhodnutí o umístění vrtané studny

7.1.2009

3.2.2009

Dodatečné stavební povolení veřejnou vyhláškou

6.1.2009

3.2.2009sitemap