Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   soupis 2010

DOKUMENT
VYVĚŠENO SEJMUTO
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

20.12.2010

24.1.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

20.12.2010

24.1.2011

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

15.12.2010

19.1.2011

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat následující nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice :
[ záměr ] , [ grafická příloha ]

14.12.2010

19.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 3/2010

13.12.2010

26.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 2/2010

13.12.2010

26.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1/2010

13.12.2010

26.1.2011

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

13.12.2010

26.1.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

7.12.2010

19.1.2011

Dražební vyhláška [ list č.1 ] , [ list č.2 ] , [ list č.3 ] , [ list č.4 ]

6.12.2010

19.1.2011

Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

30.11.2010

8.12.2010

Návrh jízdního řádu veřejné linkové dopravy na linku 890804 Olomouc - Doloplazy - Tršice

29.11.2010

19.1.2011

Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřička na rok 2011

24.11.2010

14.12.2010

Rozpočtový výhled obce Tršice na roky 2013 a 2014

22.11.2010

16.12.2010

Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2011

22.11.2010

16.12.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tršice

17.11.2010

14.12.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

15.11.2010

16.12.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

15.11.2010

16.12.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

15.11.2010

16.12.2010

Veřejná vyhláška : Obec Tršice-splašková kanalizace a ČOV [ vyhláška ] , [ mapka ]

8.11.2010

6.12.2010

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tršice

1.11.2010

10.11.2010

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby

26.10.2010

29.11.2010

Oznámení o změně termínu konání ústního veřejného jednání

26.10.2010

29.11.2010

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR II. kolo

25.10.2010

10.11.2010

Úřední zápisy výsledků voleb do zastupitelstva obce [ str.1] , [ str.2] , [ str.3] , [ str.4] , [str.5]
a do senátu ČR [ str.1] , [ str.2] .

20.10.2010

10.11.2010

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby

6.10.2010

8.11.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

6.10.2010

8.11.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

5.10.2010

8.11.2010

Usnesení z 29. zasedání ZO Tršice konaného dne 29.9.2010

1.10.2010

8.11.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

30.9.2010

8.11.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do senátu

30.9.2010

8.11.2010

Veřejná vyhláška

30.9.2010

8.11.2010

Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa knihovnice v místní knihovně.

24.9.2010

8.11.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

21.9.2010

8.11.2010

Pozvání na 29. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

20.9.2010

30.9.2010

Rada Obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout následující nemovitost [ záměr ] , [ mapka ]

6.9.2010

30.9.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

24.8.2010

30.9.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

18.8.2010

20.9.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

17.8.2010

20.9.2010

Rozhodnutí o zahájení uzemního řízení veřejnou vyhláškou

20.7.2010

6.9.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

16.7.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

14.7.2010

17.8.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.7.2010

17.8.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.7.2010

17.8.2010

Záměr bezúplatného převodu nemovitostí

17.6.2010

17.8.2010

Usnesení ze 28. zasedání ZO Tršice konaného dne 16.6.2010

17.6.2010

17.8.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

16.6.2010

17.8.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

15.6.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

10.6.2010

17.8.2010

Oznámení o územním rozhodnutí veřejnou vyhláškou

9.6.2010

17.8.2010

Pozvání na 28. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

7.6.2010

17.8.2010

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Tršice

3.6.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

3.6.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

3.6.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

31.5.2010

17.8.2010

Nařízení krajské veterinární správy č.4/2010 - včelí mor

19.5.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

18.5.2010

17.8.2010

Ředitelka ZŠ Tršice vyhlašuje výběrové řízení na místo kuchařky ve školní jídelně.

18.5.2010

17.8.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

13.5.2010

2.6.2010

Pozemkový fond ČR vyhlašuje Obchodní veřejnou soutěž

12.5.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

11.5.2010

17.8.2010

Nabídka pozemku k pronájmu - Pozemkový fond ČR

5.5.2010

17.8.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

5.5.2010

17.8.2010

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice. [ text ] , [ mapka ]

5.5.2010

31.5.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

30.4.2010

31.5.2010

Výzva k podání nabídky - Výběrové řízení - realizace dotačního projektu „Budiž světlo“ „Oprava veřejného osvětlení v místních částech obce Tršice – Přestavlky a Zákřov“
(Podrobné informace získáte na OÚ v Tršicích)

30.4.2010

17.5.2010

Usnesení ve věci žádosti vydání územního rozhodnutí o změně využití území

26.4.2010

31.5.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 12.5.2010 z důvodu oprav v trafostanici v místní části Vacanovice. [ leták ]

22.4.2010

17.5.2010

Ředitelka Základní školy Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí školní jídelny.

22.4.2010

17.5.2010

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Tršice pro volební období 2010-2014

22.4.2010

31.5.2010

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr směnit nemovitost ve vlastnictví obce Tršice
[ záměr ] , [ grafická příloha ]

22.4.2010

17.5.2010

Usnesení z 27.zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 21.4.2010

22.4.2010

17.5.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

21.4.2010

31.5.2010

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2009
[ závěrečný účet ] , [ finanční rozvaha ]

20.4.2010

17.5.2010

Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice.

13.4.2010

17.5.2010

Oznámení o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

13.4.2010

17.5.2010

Výsledek přezkoumání hospodaření Obce Tršice za rok 2009 (audit), rozbor hospodaření, závěrečný účet Obce Tršice za rok 2009
[ plnění rozpočtu ] , [ závěrečná zpráva ] , [ další dokumenty ]

7.4.2010

26.4.2010

Výzva k podání nabídky pro realizaci veřejných zakázek

7.4.2010

19.4.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.4.2010

17.5.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny ve dnech 20.4.2010, 28.4.2010 z důvodu prací na vedení VN v místní části Lipňany. [ leták ]

2.4.2010

17.5.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny ve dnech 20.4.2010, 28.4.2010 z důvodu prací na vedení VN v místní části Přestavlky. [ leták ]

2.4.2010

17.5.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 16.4.2010 z důvodu prací na vedení VN v místní části Přestavlky. [ leták ]

25.3.2010

20.4.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 14.4.2010 z důvodu prací na vedení VN v místní části Tršice. [ leták ]

25.3.2010

20.4.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2010

25.3.2010

26.4.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

25.3.2010

26.4.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

22.3.2010

26.4.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 9.4.2010 z důvodu prací na vedení VN v části obce Přestavlky. [ leták ]

17.3.2010

20.4.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

17.3.2010

20.4.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 31.3.2010 z důvodu prací na vedení NN v části obce Tršice dle přiložené mapy [ leták ] , [ mapa ]

15.3.2010

5.4.2010

ČEZ DISTRIBUCE, a. s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 30.3.2010 z důvodu prací na vedení NN v části obce Tršice dle přiložené mapy [ leták ] , [ mapa ]

15.3.2010

2.4.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

12.3.2010

20.4.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

8.3.2010

20.4.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

2.3.2010

2.4.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

2.3.2010

2.4.2010

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a činnost autorského dozoru [ příloha ]

25.2.2010

12.3.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

9.2.2010

12.3.2010

PFČR - Nabídka pozemků k pronájmu

8.2.2010

12.3.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

8.2.2010

12.3.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

2.2.2010

12.3.2010

Usnesení z 26.zasedání Zastupitelstva obce Tršice

29.1.2010

15.2.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

29.1.2010

15.2.2010

Rada obce Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice
[ text ] , [ grafická příloha ]

27.1.2010

2.4.2010

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

27.1.2010

15.2.2010

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

22.1.2010

15.2.2010

Pozvání na 26. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

19.1.2010

28.1.2010

Dražební vyhláška

19.1.2010

2.3.2009

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

6.1.2010

28.1.2010

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

5.1.2010

28.1.2010

Informace k problematice daně z nemovitostí v roce 2010
[ leták MF ČR ] , [ leták FÚ Olomouc ]

4.1.2010

2.6.2010sitemap