Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   soupis 2011

DOKUMENT
VYVĚŠENO SEJMUTO
Opatření obecné povahy č. 1/2011
Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice

20.12.2011

28.2.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

20.12.2011

28.2.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.12.2011

28.2.2012

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice [ usnesení ] , [ příloha k usnesení č. 98/8-11]

20.12.2011

26.1.2012

Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče

15.12.2011

31.1.2012

Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

12.12.2011

20.12.2011

Oznámení o zahájení územ. řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/991/11-Ch

7.12.2011

9.1.2012

Oznámení o zahájení územ. řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/969/11-Ch

29.11.2011

29.12.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/553/11-Ch

1.11.2011

1.12.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/551/11-Ch

1.11.2011

1.12.2011

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

1.11.2011

1.12.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - „Kanalizace a ČOV obce Daskabát“ Č.j.: SMOl/ŽP/55/6254/2011/Gi

31.10.2011

22.11.2011

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička - Rozpočtový výhled r.2013-2017

26.10.2011

22.11.2011

Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2012

26.10.2011

22.11.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/726/11-Ch

21.10.2011

22.11.2011

Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

18.10.2011

27.10.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/703/11-Ch

6.10.2011

7.11.2011

Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitosti ve vlastnictví Obce Tršice
[ příloha - kat.mapa č.1 ] , [ příloha - kat.mapa č.2 ]

26.9.2011

26.10.2011

Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice
[ příloha - kat.mapa ]

26.9.2011

26.10.2011

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice [ příloha č.1 ]

26.9.2011

26.10.2011

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Tršice, okres Olomouc, příspěvkové organizace

26.9.2011

27.10.2011

Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí stavebního úřadu

26.9.2011

27.10.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/726/11-Ch

16.9.2011

17.10.2011

Oznámení veřejnou vyhláškou - Kanalizace a ČOV obce Daskabát

14.9.2011

17.10.2011

Pozvání na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

13.9.2011

22.9.2011

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/703/11-Ch

1.9.2011

3.10.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/548/11-Sej

22.8.2011

23.9.2011

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

8.8.2011

17.8.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.8.2011

8.9.2011

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

7.8.2011

8.9.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

7.8.2011

8.9.2011

Oznámení o vyhlášení Výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí stavebního úřadu
[ strana 1 ] [ strana 2 ]

18.7.2011

31.8.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

14.7.2011

17.8.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

1.7.2011

7.8.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

28.6.2011

7.8.2011

Výzva k vyjádření se k podanému odvolání veřejnou vyhláškou

27.6.2011

7.8.2011

Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče

17.6.2011

7.8.2011

Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím [ nabídka ] , [ text k nabídce ]

13.6.2011

14.7.2011

Dražební vyhláška [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ]

13.6.2011

14.7.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

9.6.2011

14.7.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

8.6.2011

14.7.2011

Usnesení a výzva k doplnění podkladů k žádosti o umístění stavby veřejnou vyhláškou

6.6.2011

14.7.2011

Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice

3.6.2011

14.7.2011

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

3.6.2011

14.7.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

2.6.2011

14.7.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

25.5.2011

27.6.2011

Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

24.5.2011

2.6.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

23.5.2011

27.6.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

18.5.2011

27.6.2011

Dražební vyhláška dražby dobrovolné [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ]

4.5.2011

8.6.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

3.5.2011

3.6.2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2010
[ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] , [ 5 ] , [ 6 ] , [ 7 ] , [ 8 ]

3.5.2011

2.6.2011

Závěrečný účet obce Tršice za rok 2010 - rozbor hospodaření za rok 2010

3.5.2011

2.6.2011

Plnění rozpočtu obce Tršice k 31.12.2010

3.5.2011

2.6.2011

Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje [ 1 ] , [ 2 ]

28.4.2011

16.5.2011

Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

28.4.2011

16.5.2011

Seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou

21.4.2011

24.5.2011

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

14.4.2011

16.5.2011

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

13.4.2011

16.5.2011

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Nástavba MŠ + Fitness"

11.4.2011

2.5.2011

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice

6.4.2011

16.5.2011

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Tršice

6.4.2011

6.5.2011

Pozvání na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

22.3.2011

31.3.2011

Veřejná vyhláška

21.3.2011

21.4.2011

Informace ke "Sčítání lidu, domů a bytů 2011" [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

14.3.2011

21.4.2011

Usnesení veřejnou vyhláškou

8.3.2011

13.4.2011

Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejnou vyhláškou

2.3.2011

21.3.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

28.2.2011

6.4.2011

Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice

22.2.2011

3.10.2011

Usnesení z 3. zasedání ZO Tršice, konaného dne 16.2.2011
Přílohy :
[ 1. aktualizace Místního programu obnovy vesnice, č.usnesení 35/3 – 11 ]
[ Původní Místní program obnovy vesnice z roku 2003 ]

22.2.2011

22.3.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

18.2.2011

21.3.2011

Veřejná vyhláška

15.2.2011

21.3.2011

Veřejná vyhláška

15.2.2011

21.3.2011

Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice

7.2.2011

23.2.2011

Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby

1.2.2011

2.3.2011

Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

27.1.2011

28.2.2011

Výzva účastníkům řízení

27.1.2011

28.2.2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka

27.1.2011

28.2.2011

Oznámení o zahájení správního řízení

27.1.2011

28.2.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

25.1.2011

28.2.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

19.1.2011

22.2.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

11.1.2011

15.2.2011

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

11.1.2011

15.2.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

6.1.2011

7.2.2011

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

6.1.2011

7.2.2011

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

6.1.2011

7.2.2011sitemap