Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2012

DOKUMENT
VYVĚŠENO SEJMUTO
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky v obci Tršice
27.12.2012
14.1.2013
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/10/12-Ch
19.12.2012
4.1.2013
Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí
18.12.2012
20.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13.12.2012
31.1.2013
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce Tršice:
[ záměr - text ] , [ záměr v k.ú.Přestavlky - mapka ] , [ záměr v k.ú.Lipňany - mapka ]
13.12.2012
31.1.2013
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
13.12.2012
14.1.2013
Informace KHS Olomouckého kraje : [ Upozornění občanům ] , [ Informace MZ ČR ]
11.12.2012
11.1.2013
Pozvání na 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice dne 12.12.2012
3.12.2012
13.12.2012
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení čís. OOL/202/2012/2 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k.ú.Lipňany
3.12.2012
2.1.2013
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2013
3.12.2012
18.12.2012
Oznámení o počtech a sídlech voleb. okrsků v Obci Tršice pro volbu prezidenta ČR v r.2013
27.11.2012
27.1.2013
Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2013
26.11.2012
13.12.2012
Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby, Č.j. ObÚ/Trš/SÚ/1305/12-Ch
23.11.2012
10.11.2012
Oznámení o zahájení územ. řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1058/12-Ka-roz
19.11.2012
5.12.2012
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Skupinový vodovod Tršice,
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/10/12- Ch [ Oznámení ] , [ Přehledná situace ]
19.11.2012
5.12.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Č.j.: ObÚ/Trš/ - /12/ku
19.11.2012
5.12.2012
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, Č.j. 103 EX 63964/11-25
13.11.2012
19.11.2012
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch
12.11.2012
28.11.2012
Magistrát města Olomouce - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - "Obec Tršice - splašková kanalizace a ČOV - prodloužení platnosti povolení", Č.j.: SMOl/ŽP/55/3587/2012/Gi
7.11.2012
23.11.2012
Pozemkový fond ČR - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Tršice
7.11.2012
31.1.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná opatření k prevenci moru včelího plodu
5.11.2012
5.12.2012
Kanalizační přípojky v obci Tršice [ Průvodní dopis starostky obce ] , [ Cenová nabídka ]
22.10.2012
11.1.2013
Obec Velký Týnec - výběrové řízení na pracovní místo "Vedoucí stavebního úřadu"
22.10.2012
11.11.2012
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje - 12. a 13. říjen 2012
17.10.2012
19.11.2012
Veřejná vyhláška - Zahájení správního řízení, Č.j.: ObÚ/Trš/   /12/ku
17.10.2012
2.11.2012
Veřejná vyhláška - Výzva učastnikům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
Č.j.: ObÚ/Trš/   /12/ku
17.10.2012
2.11.2012
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Č.j.: ObÚ/Trš/   /12/ku
17.10.2012
2.11.2012
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice
8.10.2012
8.11.2012
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
8.10.2012
8.11.2012
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběr.řízení, čís. OOL 202/2012/1
8.10.2012
31.10.2012
KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje - Rozhodnutí, Č.j. KUOK 82634/2012
2.10.2012
22.10.2012
Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška), Č.j. 123 EX 9269/11-15
1.10.2012
21.11.2012
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice
[ záměr ] , [ katastrální mapa ]
27.9.2012
23.10.2012
Usnesení o elektronické dražbě, Č.j. 77 Ex 4170/08-81
26.9.2012
15.11.2012
Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na akci "Zateplení ZŠ Tršice"
26.9.2012
16.10.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
26.9.2012
15.10.2012
Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice dne 3.10.2012
25.9.2012
4.10.2012
Honební výbor HS Tršice-Zákřov zve své členy na valnou hromadu dne 6.10.2012
25.9.2012
8.10.2012
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
24.9.2012
19.11.2012
Upozornění Krajské hygienické stanice
24.9.2012
9.10.2012
Magistrát města Olomouce - Oznámení veřejnou vyhláškou, Č.j. SMOl/ŽP/55/3587/2012/Gi
19.9.2012
5.10.2012
Exekuční příkaz, Č.j. 025Ex5736/11-7
19.9.2012
22.10.2012
Oznámení o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do Zastupitelstva kraje, konané ve dnech 12. a 13. října 2012.
28.8.2012
15.10.2012
Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu
21.8.2012
21.11.2012
Pozemkový fond ČR - Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji
[ Veřejná nabídka ] , [ Nabídka pozemků ]
10.8.2012
11.9.2012
Městys Velký Újezd - Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
6.8.2012
24.8.2012
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/566/12-Ch
27.7.2012
13.8.2012
Nařízení Státní veterinární správy, Č.j.: SVS/2067/2012-KVSM
11.7.2012
13.8.2012
Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
11.7.2012
6.8.2012
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice [ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 137/13–12]
4.7.2012
8.8.2012
Obec Hlubočky - Výběrové řízení pro vznik pracovního poměru - Technik odboru SMV
29.6.2012
20.8.2012
Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
26.6.2012
4.7.2012
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/566/12-Ch
21.6.2012
9.7.2012
Pozemkový úřad Přerov - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú.Sobíšky
20.6.2012
9.7.2012
Výzva k vyjádření se k podanému odvolání veřejnou vyhláškou,
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch, výz.
, [ Příloha ]
18.6.2012
9.7.2012
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/242/12-Ch
15.6.2012
9.7.2012
Dražební vyhláška - 29052012
11.6.2012
16.7.2012
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice: [Usnesení], [Příloha č.1 k usnesení č.132/12–12]
4.6.2012
9.7.2012
Pozvání na 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
24.5.2012
4.6.2012
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou,
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/391/12-Ka - zaháj
16.5.2012
18.6.2012
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch, rozh.
16.5.2012
18.6.2012
Usnesení - dražební vyhláška, Č.j. 045 EX 2632/10-75
11.5.2012
19.6.2012
Usnesení - dražební vyhláška, Č.j. 045 EX 10000/12-8
9.5.2012
19.6.2012
Oznámení o zrušení živnostenského podnikání, Č.j.: SMOL/069736/2012/OZIVN/Hal
9.5.2012
30.5.2012
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou,
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/242/12-Ch
7.5.2012
7.6.2012
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
26.4.2012
30.5.2012
Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
17.4.2012
26.4.2012
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011
13.4.2012
9.5.2012
Závěrečný účet obce Tršice - rozbor hospodaření za rok 2011
6.4.2012
9.5.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2011
6.4.2012
9.5.2012
Plnění rozpočtu obce Tršice k 31.12.2011
6.4.2012
9.5.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Č.j.: ObÚ/Trš/101/12/ku-10
29.3.2012
15.4.2012
Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu
27.3.2012
27.6.2012
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/43,44/12-Ch
22.3.2012
23.4.2012
Nařízení Státní veterinární správy, Č.j.: SVS/924/2012-KVSM
20.3.2012
5.4.2012
Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, Č.j.: KUOK/139386/2011
14.3.2012
2.4.2012
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy kaple sv. Praxedy ve Vacanovicích"
[Výzva k podání nabídky (PDF)] , [Technické specifikace (PDF)] , [Krycí list (PDF)] ,
[Projektová dokumentace (ZIP)] , [Slepý výkaz výměr (ZIP)] , [Fotodokumentace (ZIP)]
13.3.2012
4.4.2012
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
[ usnesení ] ,
[Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku : Technický dozor investora, koordinátor BOZP a administrátor OPŽP na stavbě "Obec Tršice-splašková kanalizace a ČOV"]
13.3.2012
16.4.2012
Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
2.3.2012
13.3.2012
Vyrozumění o pokračování řízení, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010- Ch/sezn.
24.2.2012
26.3.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Č.j.: ObÚ/Trš/24/11/ku-7
23.2.2012
13.3.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Č.j.: ObÚ/Trš/101/12/ku-6
23.2.2012
13.3.2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Č.j.: ObÚ/Trš/101/12/ku-5
23.2.2012
13.3.2012
Výzva k podání nabídky na dodávky pro projekt „Nádoby na bioodpad v obci Tršice“
[ Výzva ] , [ Zadávací dokumentace ] , [ Návrh kupní smlouvy ] , [ Krycí list nabídky ]
1.2.2012
21.2.2012
Zásady poskytování dotací a finančních darů z rozpočtu Obce Tršice
30.1.2012
29.2.2012
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - [záměr] , [snímek katastr. mapy]
30.1.2012
19.9.2012
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
30.1.2012
29.2.2012
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou,
Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/62/12-Ka
, [ příloha - situace ]
26.1.2012
27.2.2012
Oznámení o zahájení společného územního řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/43,44/12-Ch
26.1.2012
27.2.2012
PFČR - oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k.ú.Tršice
25.1.2012
25.4.2012
PFČR - oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k.ú.Vacanovice
25.1.2012
25.4.2012
Pozvání na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
18.1.2012
26.1.2012
Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2012
9.1.2012
26.1.2012
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/991/11-Ch
6.1.2012
7.2.2012
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/969/11-Ch
5.1.2012
7.2.2012
Opatření obecné povahy č. 1/2011
Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce Tršice
20.12.2011
28.2.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
20.12.2011
28.2.2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20.12.2011
28.2.2012
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice [ usnesení ] , [ příloha k usnesení č. 98/8-11]
20.12.2011
26.1.2012
Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče
15.12.2011
31.1.2012
Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice
12.12.2011
20.12.2011
Oznámení o zahájení územ. řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/334/991/11-Ch
7.12.2011
9.1.2012


sitemap