Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2013

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti,
Č.j.103 Ex 14144/13-43
18.12.2013
13.2.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce
[ záměr - text ] , [ snímek mapky ]
12.12.2013
16.1.2014
Usnesení z 21. zasedání ZO Tršice, konaného dne 11.12.2013
12.12.2013
14.1.2014
Pozvání na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 11.12.2013
2.12.2013
12.12.2013
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2014
27.11.2013
12.12.2013
Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2014
22.11.2013
12.12.2013
Usnesení z 20. zasedání ZO Tršice, konaného dne 13.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření moru včelího plodu v Olomouckém kraji, Č. j.: SVS/2013/074303-M
12.11.2013
29.11.2013
Pozvání na 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 13.11.2013
5.11.2013
14.11.2013
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, Č.j. 108 EX 00730/11
23.10.2013
29.11.2013
Usnesení - Dražební vyhláška, Č.j. 065 EX 03355/11-125
21.10.2013
29.11.2013
Přerušení dodávky elektřiny v Tršicích dne 22. 10. 2013 [ Leták ] , [ Orientační mapa ]
10.10.2013
23.10.2013
Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do PS PČR
10.10.2013
16.10.2013
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10.10.2013
29.10.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, Č.j. SVS2013065689-M
9.10.2013
25.10.2013
Oznámení o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013.
3.10.2013
29.10.2013
Usnesení z 19. zasedání ZO Tršice, konaného dne 25.9.2013
26.9.2013
29.10.2013
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23.9.2013
18.11.2013
Pozvání na 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 25.9.2013
17.9.2013
26.9.2013
Nařízení Státní veterinární správy - o zrušení částí některých vymezených ochranných pásem v souvislosti s mimořádnými veterinárními opatřeními proti nebezpečné nákaze – moru včelího plodu, Č.j. SVS/2013/057640-M
4.9.2013
20.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Smrček, nar. 1965
3.9.2013
19.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Smrčková, nar. 1965
3.9.2013
19.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Smrčková, nar. 1990
3.9.2013
19.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbora Smrčková, nar. 1992
3.9.2013
19.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tereza Smrčková, nar. 1998
3.9.2013
19.9.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kamila Smrčková, nar. 2006
3.9.2013
19.9.2013
Magistrát města Olomouce - Skupinový vodovod Tršice - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou,
Č.j.: SMOl/ŽP/55/1326/2013/Gi
3.9.2013
19.9.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, Č.j. SVS/2013/054911-M
23.8.2013
9.9.2013
Dražební vyhláška - elektronická dražba, Č.j.: 180 Ex 5736/11 - 36
21.8.2013
17.10.2013
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č.229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 9.8.2013   [ Text k nabidce ] , [ Nabídka pozemků ]
9.8.2013
10.9.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy ryb – virové hemoragické septikémii (dále jen „VHS“) v Olomouckém kraji, Č. j. SVS/2013/051872-M
9.8.2013
25.8.2013
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, Č.j. ObÚ/Trš/SÚ/636/13-Ch
6.8.2013
22.8.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Smrček, nar. 1965
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
1.8.2013
18.8.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Smrčková, nar. 1965
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
1.8.2013
18.8.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Smrčková, nar. 1990
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
1.8.2013
18.8.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbora Smrčková, nar. 1992
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
1.8.2013
18.8.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tereza Smrčková, nar. 1998
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
1.8.2013
18.8.2013
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kamila Smrčková, nar. 2006
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
1.8.2013
18.8.2013
Aukční vyhláška - Prodej pozemků v obci Tršice, Č.j: 105/2013-A
29.7.2013
29.8.2013
Magistrát města Olomouce - Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání, Č.j.: SMOl/ŽP/55/1326/2013/Gi
[ Veřejná vyhláška ] , [ Příloha č.1 - Situace zájmové oblasti ]
24.7.2013
13.8.2013
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, Č.j. ObÚ/Trš/SÚ/636/13-C
8.7.2013
18.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, Č.j. SVS/2013/042785-M
3.7.2013
18.7.2013
Informace pro občany - žádost o kácení dřevin „Kaštanové aleje“
24.6.2013
24.9.2013
Nařízení Státní veterinární správy – rušení ochranných pásem moru včelího plodu,
č.j. SVS/2013/038990-M
12.6.2013
10.7.2013
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce
[ záměr - text ] , [ snímek mapky ]
10.6.2013
14.8.2013
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 5.6.2013
10.6.2013
10.7.2013
Přerušení dodávky elektřiny v Tršicích dne 6. června 2013 [ Leták ] , [ Orientační mapa ]
30.5.2013
7.6.2013
Pozvání na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 5.6.2013
28.5.2013
6.6.2013
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby cyklostezka Doloplazy - Tršice, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka
27.5.2013
12.6.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Olomouckém kraji
20.5.2013
11.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2012
16.5.2013
6.6.2013
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2012
[ Rozbor hospodaření ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Rozvaha ] , [ Příloha ] , [ Výkaz zisků a ztrát ]
16.5.2013
6.6.2013
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice
15.5.2013
4.6.2013
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Olomoucký kraj (o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitostí) [ Veřejná vyhláška ] , [ Informace ]
29.4.2013
3.6.2013
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013 – Ka-ozn
[ Oznámení ] , [ Smlouva o výstavbě ]
29.4.2013
14.5.2013
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice
24.4.2013
14.5.2013
Usnesení o elektronické dražbě, Č.j. 077 EX 4170/08-120
19.4.2013
27.5.2013
Vyhlášení výběrového řízení na podání nejvýhodnější nabídky na prodej majetku
15.4.2013
3.6.2013
Oznámení dražebního roku (dražební vyhláška), Č.j. 123 EX 9269/11-21
15.4.2013
9.5.2013
Oznámení o výběrovém řízení čís. OOL/202/2013/3 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v k.ú.Lipňany, obec Tršice
8.4.2013
6.5.2013
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 20.3.2013
27.3.2013
14.5.2013
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel
25.3.2013
11.4.2013
Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 20.3.2013
11.3.2013
21.3.2013
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Tršice
21.2.2013
21.3.2013
Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 20.2.2013
12.2.2013
21.2.2013
Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba, Č.j. 025 Ex 5736/11 - 20
21.1.2013
14.3.2013
Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška), Č.j. 030 EX 19690/08-186
21.1.2013
8.3.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky v obci Tršice
15.1.2013
27.1.2013
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, Č.j. 108EX00730/11
11.1.2013
14.3.2013