Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2014

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti
[ Záměr ] , [ situace Přestavlky ]
4.12.2014
6.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.12.2014
2.2.2015
Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice
4.12.2014
6.1.2015
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 3.12.2014
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 19/2 – 14 ]
4.12.2014
6.1.2015
Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 3.12.2014
25.11.2014
4.12.2014
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2015
19.11.2014
4.12.2014
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví Obce Tršice
[ Záměr ] , [ Příloha č.1 - situace ]
13.11.2014
2.12.2014
Usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 5.11.2014
7.11.2014
8.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tršice
27.10.2014
6.11.2014
Oficiální výsledky komunálních voleb 2014 v obci Tršice
14.10.2014
31.12.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti
[ Záměr ] , [ situace Přestavlky ]
9.10.2014
30.10.2014
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 8.10.2014
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 226/25 – 14 ]
9.10.2014
10.11.2014
Pozvání na 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 8.10.2014
30.9.2014
9.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
22.9.2014
13.10.2014
Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí
12.9.2014
13.10.2014
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
10.9.2014
19.11.2014
Oznámení o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014
26.8.2014
13.10.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti
[ Záměr ] , [ situace Tršice ] , [ situace Přestavlky ]
19.8.2014
9.9.2014
Usnesení z 24. zasedání ZO Tršice, konaného dne 13.8.2014
19.8.2014
29.9.2014
Pozvání na 24. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 13.8.2014
25.7.2014
14.8.2014
Veřejná vyhláška Magistrátu města Přerova - Hromadný předpisný seznam č. 1/2014
23.7.2014
9.9.2014
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice
23.7.2014
12.8.2014
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí,
č.j. 065 EX 03355/11-234
22.7.2014
29.8.2014
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/7396/2014-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
21.7.2014
31.12.2014
Magistrát města Olomouce - Informace k volbám do zastupitelstev obcí
18.7.2014
13.10.2014
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místní části Vacanovice-část ke hřbitovu dne 7. srpna 2014 od 7:30 do 17:30 hod.
8.7.2014
11.8.2014
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místních částech Hostkovice a Vacanovice dne 5. srpna 2014 od 7:30 do 18:30 hod.
8.7.2014
11.8.2014
Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška), Čj.:030 EX 19690/08-284
2.7.2014
13.8.2014
Obec Tršice přijme do pracovního poměru na dobu určitou s 3 měsíční zkušební dobou pracovníka na pozici správce multifunkčního hřiště (včetně fitness).
11.6.2014
2.7.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v OL kraji, Č.j.: SVS/2014/039937-M
2.6.2014
19.6.2014
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 v obci Tršice
26.5.2014
9.9.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitosti ve vlastnictví obce
23.5.2014
30.6.2014
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 21.5.2014
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 213/23 – 14 ]
22.5.2014
30.6.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření (mor včelího plodu),
Č. j.: SVS/2014/035682-M
13.5.2014
29.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření (mor včelího plodu),
Č. j.: SVS/2014/035696-M
13.5.2014
29.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření (mor včelího plodu),
Č. j.: SVS/2014/035702-M
13.5.2014
29.5.2014
Pozvání na 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 21.5.2014
13.5.2014
22.5.2014
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Č.j. KUOK 42224/2014
13.5.2014
29.5.2014
Obec Tršice přijme do pracovního poměru pracovníka do pracovní čety obce (nová výzva)
7.5.2014
4.6.2014
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013
[ Závěrečný účet ] , [ Účetní uzávěrka ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání za r. 2013 ]
7.5.2014
4.6.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30.4.2014
26.5.2014
Finanční úřad pro Olom. kraj - Veřejná vyhláška, Č.j. 952897/14/3100-14400-803122
30.4.2014
3.6.2014
Závěrečný účet Obce Tršice – rozbor hospodaření za rok 2013
24.4.2014
22.5.2014
Obec Tršice hledá správce obecního muzea
23.4.2014
26.5.2014
Obec Tršice přijme do pracovního poměru pracovníka do pracovní čety obce
17.4.2014
6.5.2014
Starosta obce Daskabát vyhlašuje veřejnou výzvu na funkci: úředník ÚSC
17.4.2014
6.5.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tršice za rok 2013
17.4.2014
22.5.2014
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2013
[ Plnění rozpočtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Rozvaha ] , [ Příloha ] , [ Výkaz zisků a ztrát ]
17.4.2014
22.5.2014
Oznámení o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014.
2.4.2014
26.5.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně určitě zapsané osoby v KN – neznámý vlastník, Č.j. UZSVM/OOL/3545/2014-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (XLS) ] ,
[ Výzva ] , [ Informace pro veřejnost ]
1.4.2014
18.7.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření (varroáza včel),
Č. j.: SVS/2014/020204-G
25.3.2014
9.4.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014
25.3.2014
26.5.2014
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu nebezpečné nákazy ryb, Č. j.: SVS/2014/019134-M
13.3.2014
29.3.2014
Usnesení - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, Č.j. 108 EX 00730/11
10.3.2014
10.4.2014
Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, Č.j. KUOK 19591/2014
10.3.2014
26.3.2014
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce Tršice
6.3.2014
20.3.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr směny pozemků ve vlastnictví obce Tršice
28.2.2014
2.4.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Tršice
28.2.2014
2.4.2014
Usnesení z 22. zasedání ZO Tršice, konaného dne 26.2.2014
28.2.2014
2.4.2014
Pozvání na 22. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 26.2.2014
18.2.2014
27.2.2014
Dražební vyhláška - elektronická dražba, Č.j.: 180 Ex 5736/11-43
3.2.2014
21.3.2014
Přerušení dodávky elektřiny v Tršicích dne 12. února 2014 [ Leták ] , [ Orientační mapa ]
27.1.2014
13.2.2014
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření, Č.j.: SVS/2014/002654-G
23.1.2014
8.2.2014
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti, Č.j.103 Ex 14144/13-43
18.12.2013
13.2.2014
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr prodat nemovitost ve vlastnictví obce
[ záměr - text ] , [ snímek mapky ]
12.12.2013
16.1.2014
Usnesení z 21. zasedání ZO Tršice, konaného dne 11.12.2013
12.12.2013
14.1.2014