Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2015

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
MmOL - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - schválení „Tršice - kanalizační řád“
15.12.2015
31.12.2015
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje ..., Č. j.: KUOK 107055/2015
14.12.2015
22.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravě, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice
10.12.2015
4.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice
10.12.2015
4.1.2016
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 9.12.2015
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 72/7 – 15 ]
10.12.2015
19.1.2016
Pozvání na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 9.12.2015
1.12.2015
10.12.2015
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/14932/2015-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
27.11.2015
7.3.2016
Návrh rozpočtu obce Tršice na r. 2016
24.11.2015
10.12.2015
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2016
18.11.2015
4.12.2015
Pozvání na Valnou hromadu TJ Tršice za rok 2015 v sobotu 28. 11. 2015
16.11.2015
30.11.2015
FINANČNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ - TISKOVÁ ZPRÁVA - Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
16.11.2015
7.3.2016
MmOL - Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání - „Tršice – schválení kanalizačního řádu“
11.11.2015
25.11.2015
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - k.ú. Tršice
21.10.2015
9.11.2015
Dražební vyhláška D64/2015 - Vyhlášení konání veřejné dražby dobrovolné-elektronické
12.10.2015
20.11.2015
Zastupitelstva Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti "Tršice, RD, Rokyta"
21.9.2015
12.10.2015
Zastupitelstva Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti "Tršice, RD, Steigerová"
21.9.2015
12.10.2015
Zastupitelstva Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti "Tršice, RD, Ulicová"
21.9.2015
12.10.2015
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 16.9.2015
18.9.2015
19.10.2015
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místní části Tršice (dle přiložené mapy) dne 5. října 2015 od 7:30 do 14:30 hod. [ Leták ] , [ Orientační mapa ]
15.9.2015
7.10.2015
Kupní smlouva - SAP spol. s r.o.   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
15.9.2015
20.9.2018
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14.9.2015
16.11.2015
Pozvání na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 16.9.2015
8.9.2015
17.9.2015
Státní pozemkový úřad - zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů [ Průvodní dopis ] , [ Text k nabídce ] , [ Nabídka pozemku ]
7.9.2015
7.10.2015
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/10390/2015-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
31.8.2015
27.11.2015
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Rozšíření výrobního areálu S+C ALFANAMETAL v Tršicích"
26.8.2015
11.9.2015
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "Rozšíření výrobního areálu S+C ALFANAMETAL v Tršicích"
29.7.2015
6.8.2015
MŽP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07
[ Návrh ] , [ Veřejná vyhláška ] , [ Program 1.část ] , [ Program 2.část ]
20.7.2015
20.8.2015
Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů ...
16.7.2015
18.8.2015
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - k.ú.Lipňany
3.7.2015
21.7.2015
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví Obce Tršice - k.ú.Hostkovice
3.7.2015
21.7.2015
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti
25.6.2015
14.7.2015
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 24.6.2015
25.6.2015
13.8.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - ochranná pásma kolem ohniska moru včelího plodu
[ Č.j. SVS/2015/064602-M ] , [ Č.j. SVS/2015/064610-M ]
25.6.2015
11.7.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - ochranná pásma kolem ohniska moru včelího plodu
[ Č.j. SVS/2015/062410-M ] , [ Č.j. SVS/2015/062400-M ]
19.6.2015
5.7.2015
Nařízení Státní veterinárn správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy–moru včelího plodu v obci Domašov, Č.j. SVS/2015/060692-M
15.6.2015
1.7.2015
Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 24.6.2015
15.6.2015
25.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - ochranná pásma kolem ohniska moru včelího plodu
[ Č.j. SVS/2015/058490-M ] , [ Č.j. SVS/2015/058483-M ]
9.6.2015
24.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
[ Č.j. SVS/2015/057459-M ] , [ Č.j. SVS/2015/057463-M ]
9.6.2015
24.6.2015
Nařízení Státní veterinárn správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy–moru včelího plodu v obci Klenovice, Č.j. SVS/2015/057211-M
5.6.2015
21.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v obci Kokory, Č.j. SVS/2015/054751-M
3.6.2015
19.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření,
Č.j. SVS/2015/055220-M
2.6.2015
18.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření - ochranná pásma kolem ohniska moru včelího plodu
[ Č.j. SVS/2015/048964-M ] , [ Č.j. SVS/2015/053277-M ] , [ Č.j. SVS/2015/053304-M ] ,
[ SVS/2015/053321-M ] , [Č.j. SVS/2015/053658-M ]
27.5.2015
12.6.2015
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
[ Č.j. SVS/2015/050961-M ] , [ Č.j. SVS/2015/050968-M ] , [ Č.j. SVS/2015/050974-M ]
25.5.2015
10.6.2015
Starosta města Velká Bystřice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo tajemník/tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice
25.5.2015
17.8.2015
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2014
[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Rozvaha ] ,
[ Příloha ] , [ Závěrečný účet ]
21.5.2015
25.6.2015
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/6069/2015-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
11.5.2015
30.11.2015
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, Č.j. SVS/2015/041533-M
5.5.2015
21.5.2015
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015 - Čj.:995885/15/3100-11460-803122
30.4.2015
2.6.2015
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky ve vlastnictví Obce Tršice
27.4.2015
14.5.2015
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti
23.4.2015
12.5.2015
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlastnictví Obce Tršice
23.4.2015
26.5.2015
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 22.4.2015
23.4.2015
26.5.2015
Pozvání na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 22.4.2015
14.4.2015
23.4.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2014
[ Zpráva o výsledku hospodaření ] , [ Závěrečný účet za rok 2014 ] , [ Návrh rozpočtu na rok 2015]
9.4.2015
23.4.2015
Veřejná vyhláška MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a Výzva k platnění připomínek [ Oznámení a Výzva ] , [ Národní plán povodí Labe ] , [ Obce v povodí Labe ] ,
[ Národní plán povodí Dunaje ] , [ Obce v povodí Dunaje ] , [ Národní plán povodí Odry ] ,
[ Obce v povodí Odry ]
1.4.2015
23.6.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oldřich Liška, nar. 1964
24.3.2015
9.4.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Mihál, nar. 1980
24.3.2015
9.4.2015
ZŠ a MŠ Tršice, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí školní jídelny
24.3.2015
8.4.2015
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014
[ Závěrečný účet ] , [ Účetní uzávěrka ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání za r. 2014 ]
5.3.2015
20.4.2015
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/2711/2015-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
24.2.2015
13.5.2015
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místní části obce Přestavlky ve dnech 11. a 13. března 2015 od 7:30 do 15:30 hod.
23.2.2015
16.3.2015
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místní části obce Lipňany ve dnech 11. a 13. března 2015 od 7:30 do 15:30 hod.
23.2.2015
16.3.2015
Obec Tršice přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou pracovníka pro obsluhu vodovodu, kanalizace a ČOV
12.2.2015
28.2.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oldřich Liška, nar. 1964
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
12.2.2015
28.2.2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Mihál, nar. 1980
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
12.2.2015
28.2.2015
INFORMACE PRO OBČANY - Dne 15.1.2015 byla podaná Správou silnic Olomouckého kraje v Olomouci žádost o kácení dřevin stromové aleje u silnice III/43617 "Kaštanové aleje"
3.2.2015
28.4.2015
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti
[ Záměr ] , [ Příloha č.1 - Přestavlky ] , [ Příloha č.2 - Tršice ]
2.2.2015
3.3.2015
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 28.1.2015
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 30/3 – 15 ]
2.2.2015
3.3.2015
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba,
č.j. 197 EX 1635/10-51
22.1.2015
7.2.2015
Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 28.1.2015
20.1.2015
29.1.2015
Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2015
12.1.2015
29.1.2015
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti
[ Záměr ] , [ situace Přestavlky ]
4.12.2014
6.1.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.12.2014
2.2.2015
Jednací řád Zastupitelstva obce Tršice
4.12.2014
6.1.2015
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 3.12.2014
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 19/2 – 14 ]
4.12.2014
6.1.2015