Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2016

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 14.12.2016
16.12.2016
18.1.2017
Magistrát města Přerova - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení právnické osoby jako opatrovníka, Č.j.: MMPr/154553/2016/STAV/ZEM/He
7.12.2016
23.12.2016
Pozvání na 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 14.12.2016
6.12.2016
15.12.2016
Ptačí chřipka - Informace Ústřední veterinární správy, Č.j. SVS/2016/144120-G
[ Informace pro drobnochovatele ] , [ Informace pro veřejnost ]
2.12.2016
2.2.2017
Pozvání na Valnou hromadu Honebního společenstva Tršice-Zákřov dne 18.12.2016
1.12.2016
21.12.2016
Exekutorský úřad Brno-Město - Usnesení - elektronická dražební vyhláška, Č.j. 056 EX 3320/12-122
1.12.2016
23.1.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k.ú.Tršice, Č. j. SMOL/266753/2016/OS/PK/Urb
30.11.2016
16.12.2016
Ptačí chřipka - Informace KVS Olomouc pro veřejnost, Č. j.: SVS/2016/145412-M
30.11.2016
2.2.2017
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Tršice
28.11.2016
14.12.2016
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r.2017
[ Návrh rozpočtu ] , [ Rozpočtový výhled ]
28.11.2016
16.12.2016
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemek ve vlast. obce v k.ú. Tršice
22.11.2016
8.12.2016
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 21.11.2016
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 114/12–16 ]
22.11.2016
23.12.2016
Pozvání na 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 21.11.2016
14.11.2016
22.11.2016
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku,
Č.j. 203 Ex 48649/12-99
14.11.2016
21.12.2016
Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k.ú.Přestavlky, Č.j.SMOL/251074/2016/OS/PK/Urb [ Veřejná vyhláška ] , [ Situace ]
9.11.2016
24.11.2016
Odbor SR KÚOK - Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném projednávání upraveného návrhu Aktualizace č.2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ..., Č.j. KUOK 107664/2016
7.11.2016
23.11.2016
Návrh rozpočtu obce Tršice na r. 2017
4.11.2016
22.11.2017
Újezdní úřad Libavá - Rozhodnutí o pochybnostech vodního díla Varhošťský potok
31.10.2016
16.11.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Tršice, Č. j. SMOL/232329/2016/OS/PK/Urb [ Veřejná vyhláška ] , [ Situace ]
20.10.2016
5.11.2016
Exekutorský úřad Brno-město - Exekuční příkaz Č.j. 056EX3320/12-12
13.10.2016
29.10.2016
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a I. kola do Senátu Parlamentu ČR v obci Tršice
[ Volby do zastupitelstev krajů ] , [ I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ]
10.10.2016
30.11.2016
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlast. obce v k.ú. Tršice
4.10.2016
4.11.2016
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 26.9.2016
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 99/11–16 ] , [ Příloha č.2 k usnesení 100/11–16 ]
4.10.2016
4.11.2016
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK v k.ú. Přestavlky,
Č. j. SMOL/197368/2016/OS/PK/Urb [ Veřejná vyhláška ] , [ Situace ]
3.10.2016
19.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
22.9.2016
17.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
22.9.2016
17.10.2016
Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 26.9.2016
19.9.2016
27.9.2016
Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 21.9.2016
ZMĚNA TERMÍNU A PROGRAMU ! (viz výše)
13.9.2016
19.9.2016
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/7978/2016-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
13.9.2016
23.2.2017
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13.9.2016
22.11.2016
Újezdní úřad Libavá - Veřejná vyhláška - Oznámení - Pozvání k ústnímu jednání,
Č.j. 44-47/DP/2015-1484
31.8.2016
16.9.2016
MMOL - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Č. j. SMOL/187909/2016/OS/PK/Urb
[ Veřejná vyhláška ] , [ Situace ]
31.8.2016
16.9.2016
Oznámení - Informace o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice pro volby do Senátu parlamentu ČR, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, popř. pro II. kolo těchto voleb
15.8.2016
17.10.2016
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [ Průvodní dopis ] , [ Nabídka ]
3.8.2016
9.11.2016
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška), Č.j. 185EX 166/16-45
18.7.2016
19.8.2016
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Přestavlky
12.7.2016
30.7.2016
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby rozšíření distribuční sítě NN, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/748/16-Ch
12.7.2016
30.11.2016
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr darovat část pozemku ve vlastnictví obce, k.ú. Tršice
[ Záměr ] , [ Přílohy č.1 a č.2 ]
1.7.2016
19.7.2016
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce, k.ú. Tršice
[ Záměr ] , [ Přílohy č.2 a č.1 ]
1.7.2016
19.7.2016
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 29.6.2016
1.7.2016
17.8.2016
Veřejná vyhláška MmOl - Stavební povolení na změnu dokončené stavby: „III/4368 Tršice - Lazníky, km 1,246 - km 3,378“, Č.j. SMOL/136534/2016/OS/PK/Sim
24.6.2016
10.7.2016
Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 29.6.2016
21.6.2016
30.6.2016
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření v k.ú. obce Kokory, Č. j. SVS/2016/069248-M
15.6.2016
1.7.2016
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
17.6.2019
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - rozšíření distribuční sítě NN, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/791/16-Ch [ Oznámení ] , [ Situace ]
10.6.2016
12.7.2016
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Tršice
1.6.2016
21.6.2016
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Zákřov
1.6.2016
21.6.2016
MŽP - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava - CZ07, Č.j.: 34623/ENV/16 [ Opatření obecné povahy s odůvodněním ] ,
[ Příloha č.1 - Text PZKO (str. 1-65) ] , [ Příloha č.1 - Text PZKO (str. 66-130) ] ,
[ Příloha č.1 - Text PZKO (str. 131-195) ] , [ Příloha č.1 - Text PZKO (str. 196-263) ] ,
[ Příloha č.2 - Připomínky ] , [ Příloha č.3 - Stanovisko k PZKO ] ,
[ Příloha č.4 - Odůvodnění a opatření ]
25.5.2016
10.6.2016
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba,
č.j. 197 EX 611/08-91
25.5.2016
14.7.2016
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2015
[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Rozvaha ] , [ Příloha ] ,
[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]
[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztrát ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]
19.5.2016
30.6.2016
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v části obce Tršice (dle přiložené mapky) dne 31. května 2016 od 7:30 do 10:00 hod. [ Leták ] , [ Mapka ]
18.5.2016
1.6.2016
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v části obce Tršice (dle přiložené mapky) dne 27. května 2016 od 7:30 do 10:00 hod. [ Leták ] , [ Mapka ]
18.5.2016
30.5.2016
Veřejná vyhláška MmOl - Oznámení o zahájení stavebního řízení na změnu stavby: „III/4368 Tršice - Lazníky, km 1,246 - km 3,378“, Č.j. SMOL/101184/2016/OS/PK/Sim
16.5.2016
1.6.2016
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Tršice
16.5.2016
2.6.2016
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření,
Č. j. SVS/2016/050019-M
4.5.2016
21.5.2016
Finanční úřad pro Olomoucký kraj : [ Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2016 ] ,
[ Informace o předpisném seznamu a splatnosti ] , [ Informace k zasílání složenek ]
29.4.2016
1.6.2016
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti
"Tršice, RD, Rajnochová"
28.4.2016
17.5.2016
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky ve vlastnictví Obce Tršice -
v k.ú.Lipňany a k.ú. Přestavlky
28.4.2016
17.5.2016
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 27.4.2016
28.4.2016
1.6.2016
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místní části Přestavlky dne 18. května 2016 od 7:30 do 10:00 hod.
27.4.2016
19.5.2016
Exekuční příkaz, Č.j.015 EX 271/2011-78
27.4.2016
30.5.2016
Pozvání na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 27.4.2016
19.4.2016
28.4.2016
Závěrečný účet hospodaření svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2015
[ Zpráva o výsledku přezkoumání ] , [ Závěrečný účet 2015 ] , [ Návrh rozpočtu 2016 ]
12.4.2016
27.4.2016
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel [ Průvodní dopis ] , [ Nařízení ] , [ Oprava zřejmé nesprávnosti ]
1.4.2016
opr. 4.4.16
16.5.2016
Veřejná vyhláška-Oznámení o možnosti převzít písemnost - Helena Kwiczalová,nar. 1967
31.3.2016
16.4.2016
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemky v k.ú. Zákřov
30.3.2016
26.4.2016
KÚOK - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ..., Č.j.KUOK 27323/2016
17.3.2016
16.5.2016
Exekutorský úřad Olomouc - Usnesení o nařízení další dražby, č.j.: 196EX 892/07-291
16.3.2016
27.4.2016
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2015
[ Závěrečný účet ] , [ Účetní uzávěrka ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání za r. 2015 ]
14.3.2016
29.3.2016
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy S+C ALFANAMETAL, s.r.o.
9.3.2016
11.4.2016
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v místních částech Hostkovice a Vacanovice dne 23. března 2016 od 7:30 do 14:30 hod.
7.3.2016
24.3.2016
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/3319/2016-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
7.3.2016
13.9.2016
MmOL - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - prodloužení platnosti stavebního povolení - Skup. vodovod Tršice - Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov, Suchonice,
Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib
26.2.2016
13.3.2016
Veřejná vyhláška-Oznámení o možnosti převzít písemnost - Helena Kwiczalová,nar. 1967
25.2.2016
12.3.2016
Magistrát města Olomouce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [ Přechodná úprava provozu ] , [ Grafické příloha ]
24.2.2016
10.3.2016
Zastupitelstvo obce Tršice zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti "Tršice, Rajnochová"
17.2.2016
8.3.2016
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 15.2.2016
17.2.2016
21.3.2016
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy S+C ALFANAMETAL, s.r.o.
16.2.2016
9.3.2016
Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 15.2.2016
8.2.2016
16.2.2016
Možnost pro stavebníky vyžádat si ZDARMA "Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" (dle § 101 zákona č. 127/2005 Sb.)
20.1.2016
22.2.2016
MmOL - Oznámení veřejnou vyhláškou - o zahájení vodoprávního řízení bez místního šetření a ústního jednání - Skup. vodovod Tršice - Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov, Suchonice, Č. j. SMOL/008257/2016/OZP/VH/Gib
18.1.2016
8.2.2016
Veřejná vyhláška MZe - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy [ Oznámení ] ,
[Národní plán povodí Labe] , [Národní plán povodí Dunaje] , [Národní plán povodí Odry]
14.1.2016
30.1.2016
Obec Daskabát zveřejňuje záměr pronajmout obecní byt
11.1.2016
8.2.2016
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba,
č.j. 197 EX 611/08-56
8.1.2016
24.2.2016
MmOL - Veřejná vyhláška- Oznámení o možnosti převzít písemnost-Jakub Nevřela, r.1989
5.1.2016
22.1.2016
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje ..., Č. j.: KUOK 107055/2015
14.12.2015
22.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravě, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice
10.12.2015
4.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice
10.12.2015
4.1.2016
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 9.12.2015
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení č. 72/7 – 15 ]
10.12.2015
19.1.2016
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/14932/2015-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
27.11.2015
7.3.2016
FINANČNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ - TISKOVÁ ZPRÁVA - Plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
16.11.2015
7.3.2016
Kupní smlouva - SAP spol. s r.o.   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
15.9.2015
     INFORMACE - Zdroj: Web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR


  Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

WEB OBCE TRŠICE: Dálkově přístupný archiv úřední desky je z technických důvodů funkční od 1.1.2012.