Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2017

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
20.12.2017
15.1.2018
Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR
13.12.2017
21.12.2017
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, Č.j. 085 EX 6688/15-53
14.12.2017
20.2.2018
Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.12.2017
15.1.2018
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 6.12.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 149/17 – 17 ]
8.12.2017
15.1.2018
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2018
4.12.2017
15.1.2018
Honební výbor HS zve na valnou hromadu Honebního společenstva Tršice-Zákřov
29.11.2017
18.12.2017
Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 6.12.2017
28.11.2017
7.12.2017
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Č.j.: 120 EX 6540/16-88
27.11.2017
22.2.2018
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Klára Vondráková, nar. 1979
20.11.2017
5.12.2017
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Tršice na rok 2018 [ Návrh rozpočtu ] , [ Rozpočtový výhled ]
20.11.2017
7.12.2017
Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2018 [ Návrh rozpočtu ] , [ Rozpočtový výhled ]
15.11.2017
7.12.2017
Česká pošta, s.p. hledá smluvního zástupce pro poskytování poštovních služeb formou provozovny Pošty Partner v obci Tršice
15.11.2017
15.1.2018
Ministersvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Č.j.: 66595/2017-MZE-16212
8.11.2017
24.11.2017
Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace
6.11.2017
1.2.2018
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout skladovací prostor v k.ú.Hostkovice
30.10.2017
15.11.2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Tršice
24.10.2017
8.11.2017
Sdružení obcí střední Moravy - Oznámení podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
17.10.2017
2.11.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení možnosti převzít písemnost - Klára Vondráková, nar. 1979
[ Oznámení o zahájení správního řízení ] , [ Výzva účastníkům řízení] ,
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka ]
17.10.2017
2.11.2017
Usnesení o nařízení elektronické dražby, Č.j.: 196EX 6203/09-100
11.10.2017
27.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4.10.2017
2.11.2017
Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR
21.9.2017
29.9.2017
Veřejná vyhláška MZe ČR - návrh opatření obecné povahy, Č.j.: 55197/2017-MZE-16212
18.9.2017
4.10.2017
Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby, Č.j.: 203 Ex 15417/08-148
18.9.2017
2.11.2017
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/5133/2017/OOLM-Šin.
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
12.9.2017
28.2.2018
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji, Č. j. SVS/2017/102682-M
12.9.2017
28.9.2017
Obec Hlubočky zveřejňuje záměr pronajmu nebytových prostor v k.ú.Hlubočky
11.9.2017
23.9.2017
Oznámení - informace o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do PS Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017
8.9.2017
2.11.2017
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemky v k.ú.Tršice
7.9.2017
26.9.2017
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 6.9.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 142/16 – 17 ]
7.9.2017
9.10.2017
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám dle zákona 229/1991 Sb, uveřejněná SPÚ dne 4.9.2017 [ Veřejná nabídka ] , [ Seznam pozemků ]
4.9.2017
4.10.2017
Pozvání na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 6.9.2017
29.8.2017
7.9.2017
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lipňany
24.8.2017
12.9.2017
Usnesení Č.j.: 168 EX 1711/16-59 - Odročení elektronické dražby nařízené dražební vyhláškou č.j. 168 EX 1711/16-48
18.8.2017
3.9.2017
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace
12.7.2017
12.9.2017
SVS - Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR, Č.j.: SVS/2017/078992-M
29.6.2017
15.7.2017
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně příjmení, Č.j.: ObÚ/Trš/862/17/ku
26.6.2017
12.7.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. III/4368, II/436 a III/43615 v obci Tršice, Č.j. SMOL/147576/2017/OS/PK/Urb
[ Veřejná vyhláška ] , [ Situace ]
26.6.2017
12.7.2017
Usnesení - Dražební vyhláška, Č.j.: 168 EX 1711/16-48
14.6.2017
29.8.2017
Statutární město Olomouc - Nařízení č.5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov „OLOMOUC – JIH“
14.6.2017
30.6.2017
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr směny lesních pozemků v k.ú.Tršice
9.6.2017
18.7.2017
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 7.6.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 131/15 – 17 ],
[ Příloha č.2 k usnesení 135/15 – 17 ] , [ Příloha č.3 k usnesení 136/15 – 17 ]
9.6.2017
18.7.2017
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v k.ú. Tršice a k.ú. Zákřov
7.6.2017
22.6.2017
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška,
Č.j.: 056 EX 7369/10 - 97
5.6.2017
21.6.2017
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/476/17-Ch
2.6.2017
12.9.2017
Pozvání na 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 7.6.2017
30.5.2017
8.6.2017
Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, Č.j.: ObÚ/Trš/17/ku
17.5.2017
2.6.2017
Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Č.j.: ObÚ/Trš/matr./17/ku
17.5.2017
2.6.2017
Výsledky hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2016
[ Závěrečný účet ] , [ Účetní závěrka ]
10.5.2017
29.5.2017
KÚOK - Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, Č.j.: KÚOK/41993/2017/OSR/495
9.5.2017
25.5.2017
FÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2017, Č.j.: 980579/17/3100-11460-803122
26.4.2017
31.5.2017
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji, Č.j.: SVS/2017/051417-M
26.4.2017
12.5.2017
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2016
[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] ,
[ Rozvaha ] , [ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ]
[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ]
26.4.2017
19.6.2017
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/573/17 - Ch
25.4.2017
12.5.2017
Exekuční příkaz, Č.j.: 056 EX 7369/10 - 14
19.4.2017
5.5.2017
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2016 - OPRAVA
[ OPRAVENÝ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017 ]
18.4.2017
4.5.2017
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2016
[ FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ] , [ Rozvaha - Bilance ] ,
[ Výkaz zisku a ztráty ] , [ Zpráva o přezkoumáni hospodareni SOSM za rok 2016 ] ,
[ Závěrečný účet za rok 2016 ] , [ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017 ]
13.4.2017
4.5.2017
Rozhodnutí Č.j.: 1914292/17/2102-80543-209051, o zrušení konání dražby nařízené dražební vyhláškou Č.j.: 1028920/17/2102-80543-209051
12.4.2017
4.5.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. III/4368, II/436 a III/43615 v obci Tršice, Č. j. SMOL/085473/2017/OS/PK/Urb
11.4.2017
27.4.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - Vyhodnocení extenzity varroázy, Č.j.: SVS/2017/005393-G [ Žádost o zveřejnění ] , [ Nařízení ]
28.3.2017
13.4.2017
Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, Č. j.: 1363256/17/2102-80543-209051
(oprava dražební vyhlášky Č. j.: 1028920/17/2102-80543-209051)
28.3.2017
4.5.2017
Dražební vyhláška, Č. j.: 1028920/17/2102-80543-209051
16.3.2017
4.5.2017
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka - ukončení, Č. j.: SVS/2017/030768-G
[ Žádost o zveřejnění ] , [ Informace ] , [ Nařízení ]
14.3.2017
30.3.2017
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 8.3.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 120/14 – 17 ]
9.3.2017
3.5.2017
Usnesení - O odročení dražebního jednání v exekuční věci 203 Ex 15417/08,
Č.j.: 203 Ex 15417/08-131
6.3.2017
21.3.2017
Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 8.3.2017
28.2.2017
9.3.2017
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/1111/2017-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
22.2.2017
12.9.2017
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci,
Č.j.: 203 Ex 15417/08-124
>>> Odročeno na neurčito
2.2.2017
30.3.2017
Exekuční příkaz - rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinného,
Č.j.: 103 Ex 15417/08-9
>>> Odročeno na neurčito
2.2.2017
30.3.2017
Nařízení Státní veterinární správy, které mění mimořádná veterinární opatření vydaná
pod č.j. SVS/2017/010824-M , Č. j. SVS/2017/012937-M [ Žádost o zveřejnění ] , [ Nařízení ]
27.1.2017
12.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy, Č.j. SVS/2017/010824-M>
[ Žádost ] , [ Nařízení SVS ] , [ Mapa ochranného a dozorového pásma] ,
[ Sčítací list drobnochovy ] , [ Sčítací list registr. hospodářství ] , [ Sčítací list celkový ] ,
[ Soupis hospodářství v drobnochovech ] , [ Soupis hospodářství v registr. hospodářství ]
23.1.2017
8.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření,
Č.j. SVS/2017/008626-M
19.1.2017
4.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy, Č.j. SVS/2017/007035-M [ Nařízení ] , [ Mapa ]
16.1.2017
1.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR, Č.j. SVS/2017/004572-G
12.1.2017
28.1.2017
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku,
Č.j. 203 Ex 48649/12-104
11.1.2017
18.2.2017
ÚVS SSVS - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017, Č.j.: SVS/2017/001478-G [ Průvodní dopis ] , [ Oprava metodiky ]
10.1.2017
26.1.2017
Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 14.12.2016
16.12.2016
18.1.2017
Ptačí chřipka - Informace Ústřední veterinární správy, Č.j. SVS/2016/144120-G
[ Informace pro drobnochovatele ] , [ Informace pro veřejnost ]
2.12.2016
2.2.2017
Exekutorský úřad Brno-Město - Usnesení - elektronická dražební vyhláška, Č.j. 056 EX 3320/12-122
1.12.2016
23.1.2017
Ptačí chřipka - Informace KVS Olomouc pro veřejnost, Č. j.: SVS/2016/145412-M
30.11.2016
2.2.2017
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/7978/2016-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
13.9.2016
23.2.2017
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
 
Kupní smlouva - SAP spol. s r.o.   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
15.9.2015
 



    INFORMACE - Zdroj: Web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR


  Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

WEB OBCE TRŠICE: Dálkově přístupný archiv úřední desky je z technických důvodů funkční od 1.1.2012.