Ú Ř E D N Í    D E S K A    -   archív 2018

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lipňany
21.12.2018
1.4.2019
MMOL - Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu obce Tršice, Č.j. SMOL/308808/2018/ODUR/UUP/Sch
19.12.2018
29.1.2019
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 12.12.2018
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 21/2 – 18 ]
14.12.2018
23.1.2018
Obec Tršice - Rozpočtové opatření č. 4/2018 [ Návrh RO ] , [ Komentář k RO ]
7.12.2018
14.12.2018
Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 12.12.2018
[ Pozvání ] , [ Návrh usnesení k bodu č.7 ]
5.12.2018
13.12.2018
Komentář k návrhu rozpočtu obce Tršice na rok 2019
30.11.2018
14.12.2018
Návrh znění smlouvy o nájmu hrobového místa
28.11.2018
14.12.2018
Návrh rozpočtu obce Tršice na rok 2019 [ Návrh rozpočtu ] , [ Rozpočtový výhled ]
27.11.2018
14.12.2018
Informace o schváleném rozpočtu 2018 a jeho očekávaném plnění
27.11.2018
14.12.2018
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r.2019
26.11.2018
12.12.2018
Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Doloplazy - soubor objektů pro provoz rybníka, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1487/2018-Ka
22.11.2018
1.12.2018
Honební výbor Honebního společenstva Tršice-Zákřov zve své členy na valnou hromadu, která se bude konat v neděli 9.12.2018 na Zákřově.
13.11.2018
10.12.2018
Usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 31.10.2018
1.11.2018
3.12.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tršice
22.10.2018
1.11.2018
ZŠ a MŠ Přáslavice vypisuje výběrové řízení na pozici Vedoucí školní jídelny
17.10.2018
1.11.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
9.10.2018
28.11.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [Průvodní dopis] , [Nabídka]
3.10.2018
7.2.2019
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku v k.ú. Tršice
25.9.2018
11.10.2018
MMOl - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na sil. č. III/43617 a místních komunikacích v obci Tršice, Č.j.: SMOL/225207/2018/OS/PK/Vla
[Veřejná vyhláška] , [Grafická příloha]
25.9.2018
11.10.2018
MMPr - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích III/4368, III/4369, III/43613, III/43617 a III/43614 v rámci stavební akce „Prodloužení termínu opravy komunikace III/4368 Tršice – Lazníky“, Č.j.: MMPr/126388/2018/I
[Veřejná vyhláška] , [Grafická příloha]
20.9.2018
6.10.2018
Rozhodnutí o zrušení konání dražby, Č.j.: 1774879/18/3101-80542-804504
13.9.2018
14.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
12.9.2018
8.10.2018
Pozvání na první zasedání okrskových volebních komisí
12.9.2018
8.10.2018
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/5289/2018-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
10.9.2018
5.3.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, Č.j.: 203 Ex 29333/14-39
4.9.2018
25.10.2018
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat část pozemku v k.ú. Přestavlky
27.8.2018
13.9.2018
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 27.8.2018
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 178/20 – 18 ]
27.8.2018
13.9.2018
Město Velká Bystřice - Vyhlášení výběrového řízení na místo vedoucí Finančního odboru
21.8.2018
13.9.2018
Pozvání na 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 27.8.2018
20.8.2018
27.8.2018
MMOl - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - schválení stavebního záměru vodního díla „Tršice - kanalizace "CHALOUPKY", Č.j.: SMOL/185610/2018/OZP/VH/Gib
[Veřejná vyhláška] , [Grafická příloha]
15.8.2018
31.8.2018
Oznámení - informace o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do zastupitelstev obcí , které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018
15.8.2018
8.10.2018
KÚOK - Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území, Č.j.: KUOK 83125/2018
14.8.2018
22.9.2018
MMOl - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Tršice - zkapacitnění vodovodu“, Č.j.: SMOL/185890/2018/OZP/VH/Gib
14.8.2018
30.8.2018
MMOl - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
Č.j.: SMOL/190851/2018/OS/PK/Urb [Veřejná vyhláška] , [Situace]
13.8.2018
29.8.2018
MMOl - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Č.j.: SMOL/188199/2018/OS/PK/Urb
[Veřejná vyhláška] , [Situace]
8.8.2018
24.8.2018
Magistrát města Přerova - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 103/2018, Č.j.: MMPr/106068/2018/IV
[Veřejná vyhláška] , [Grafická příloha]
8.8.2018
24.8.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [Průvodní dopis] , [Nabídka]
1.8.2018
2.10.2018
MMOl - Veřejná vyhláška - Stavební povolení „Tršice-stavební úpravy chodníků", Č.j.: SMOL/175214/2018/OS/PK/Kra
25.7.2018
10.8.2018
MMOl - Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení společného územního a stavebního řízení "Tršice - kanalizace "CHALOUPKY""
18.7.2018
2.8.2018
MMOl - Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení "Tršice - zkapacitnění vodovodu"
18.7.2018
2.8.2018
Informace k volbám do zastupitelstev obce, dle zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
12.7.2018
8.10.2018
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout pozemek v k.ú. Lipňany
11.7.2018
31.7.2018
LESY ČR s.p. vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k.ú.Tršice
28.6.2018
14.7.2018
Magistrát města Přerova - Stavební povolení na stavbu "III/4368 Tršice - Lazníky", Č.j. MMPr/088177/2018/Sko
28.6.2018
11.7.2018
MMOl - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení „Tršice-stavební úpravy chodníků", Č.j.: SMOL/125710/2018/OS/PK/Kra
13.6.2018
29.6.2018
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2017
6.6.2018
21.6.2018
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemek v k.ú.Tršice
5.6.2018
11.7.2018
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 4.6.2018
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 166/19 – 18 ]
5.6.2018
11.7.2018
Pozvání na 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 4.6.2018
28.5.2018
5.6.2018
Magistrát města Přerova - Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "III/4368 Tršice - Lazníky", Č.j. MMPr/066752/2018/Sko
16.5.2018
1.6.2018
Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici pracovník do pracovní čety obce
9.5.2018
15.8.2018
Obec Tršice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici správce multifunkčního hřiště (včetně fitness)
9.5.2018
15.8.2018
FÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2018, Č.j.: 919025/18/3100-11460-803122
26.4.2018
29.5.2018
Město Velká Bystřice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo - ZAHRADNÍK, údržba veřejné zeleně a prostranství
16.4.2018
26.4.2018
Město Velká Bystřice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo - PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
16.4.2018
26.4.2018
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory v k.ú. Tršice
9.4.2018
9.5.2018
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
4.4.2018
 
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Daskabát, příspěvkové organizace
4.4.2018
11.5.2018
Zeměměřičský úřad - Oznámení veřejnou vyhláškou, Č.j.: ZÚ-00127/2018-13200
28.3.2018
13.4.2018
Závěrečný účet obce Tršice za rok 2017
[ Závěrečný účet ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] ,
[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ] , [ Inventarizační zpráva]
[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ] ,
[ ZŠ + MŠ Inventarizační zpráva]
28.3.2018
5.6.2018
KÚOK - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení "Stáj pro výkrm brojlerů Vacanovice", Č.j.: KUOK 24190/2018
12.3.2018
28.3.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, Č.j.: 203 Ex 31182/17-44
12.3.2018
2.5.2018
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2017
[ FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ] , [ Rozvaha - Bilance ] ,
[ Výkaz zisku a ztráty ] , [ Příloha - Informace podle §7 zákona ] ,
[ Zpráva o přezkoumáni hospodareni SOSM za rok 2017 ] ,
[ Závěrečný účet za rok 2017 ] , [ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2018 ]
9.3.2018
3.4.2018
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 5.3.2018
7.3.2018
9.5.2018
Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Základní školy a Mateřské školy Přáslavice, příspěvkové organizace
28.2.2018
17.4.2018
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/1510/2018/OOLM-Šin. [ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
27.2.2018
10.9.2018
Pozvání na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 5.3.2018
23.2.2018
6.3.2018
Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice, příspěvkové organizace
13.2.2018
30.3.2018
Obec Tršice zveřejňuje záměr směny pozemků v k.ú.Tršice
12.2.2018
1.3.2018
Obec Tršice zveřejňuje záměr směny pozemků v k.ú.Vacanovice
12.2.2018
1.3.2018
Lesy ČR, s.p. vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smluvy na prodej nemovité věci v k.ú.Tršice
2.2.2018
5.3.2018
Výsledky volby prezidenta ČR v obci Tršice - II. kolo
29.1.2018
4.4.2018
SPÚ - Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu, Zn.: SPU 032789/2018/121/Soš
25.1.2018
25.4.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II. kolo
16.1.2018
28.1.2018
Výsledky volby prezidenta ČR v obci Tršice - I. kolo
15.1.2018
26.1.2018
KÚOK - Oznámení záměru - Stáj pro výkrm brojlerů Vacanovice, č.j.: KUOK 821/2018
8.1.2018
24.4.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - I. kolo
20.12.2017
15.1.2018
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, Č.j. 085 EX 6688/15-53
14.12.2017
20.2.2018
Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.12.2017
15.1.2018
Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 6.12.2017
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 149/17 – 17 ]
8.12.2017
15.1.2018
Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na rok 2018
4.12.2017
15.1.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Č.j.: 120 EX 6540/16-88
27.11.2017
22.2.2018
Česká pošta, s.p. hledá smluvního zástupce pro poskytování poštovních služeb formou provozovny Pošty Partner v obci Tršice
15.11.2017
15.1.2018
Oznámení o konání konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Základní školy a Mateřské školy Tršice, příspěvkové organizace
6.11.2017
1.2.2018
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/5133/2017/OOLM-Šin.
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
12.9.2017
28.2.2018
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
 
Kupní smlouva - SAP spol. s r.o.   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
15.9.2015
20.9.2018