Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

F O R M U L Á Ř E


Formuláře Obecního úřadu v Tršicích :


Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Tršice :
Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Tršice
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Tršice
Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté individuální dotace z rozpočtu Obce Tršice

Likvidace komunálního odpadu :
OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tršice
OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu

Poplatek ze psů :
OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k poplatku ze psů
Ohlášení změny/zániku poplatkové povinnosti k poplatku ze psů


Vyplněné, podepsané a příp. orazítkované formuláře doručte na podatelnu OÚ v Tršicích klasickou poštou nebo osobně.

Vzory různých formulářů získáte kliknutím na ikonku :


Ministerstvo vnitra ČR

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Vzory formulářů pro stavební řízení získáte kliknutím na ikonku :


Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
© JV 2012