Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

P A M Á T K Y

ZÁMEKTrojkřídlá patrová budova kolem nevelkého nádvoří. Na východní straně je nádvoří uzavřeno zdí s branou. Na nádvorní straně jižního křídla je zachována část renesanční arkády. Na jižní straně je areál zámku ohraničen příkopem, přes nějž vede most ke vstupnímu pozdně gotickému portálu v jižním křídle. V přízemí jsou renesanční klenby, patro je plochostropé. . . . POKRAČOVÁNÍ
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIENový tršický chrám nahradil původní, ještě gotickou svatyni, připomínanou v listinách v roce 1374. její historie byla přepestrá - vícekrát byla poškozena a vyhořela, takže v roce 1885 dostala břidlicovou střechu, která nahradila původní šindelovou. Současný prostorný kostel byl postaven podle projektu architekta dr.Josefa Peskáče, ministerského rady z Vídně, staviteli Albrechtem Hudcem z Hranic a Janem Sedláčkem z Lazů ve Slezsku. . . . POKRAČOVÁNÍKAPLE SV. KUNHUTYKaple na obdélném půdorysu s odsazeným závěrem krytá sedlovou střechou, nad závěrem zvalbenou. V průčelí segmentový vstup, trojúhelníkový štít převyšuje střechu. Kaple prosvětlena půlkruhově zaklenutými okny ve špaletách, v závěru segmentově ukončená nika. Profilovaná korunní římsa neprobíhá ve štítovém průčelí. Drobná sakrální architektura z 19.století. . . . POKRAČOVÁNÍ
DALŠÍ PAMÁTKY  • Rodný dům obnovitele tradic tršického chmelařství Hynka Floryka (1834-1921), čp.41
  • Barokní fara čp.45, přestavěná v r.1846
  • Secesní náhrobek rodiny Přindišovy na místním hřbitově
  • Soubor soch - sv.Cyril a sv.Metoděj před kostelem (dílo místního sochaře Čeňka Palíka z r.1922)
  • . . . POKRAČOVÁNÍ

  • © JV 2012