Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Ú Z E M N Í    P L Á N    -    Úvod

Územní plán obce TršiceÚzemní plán obce Tršice a jejich místních částí byl schválen usnesením zastupitelstvem obce Tršice č. 188/02 dne 30.10. 2002.
Tento plán má tři změny:

  • 1. a 2. změny byly schváleny usnesením zastupitelstva obce Tršice č. 265/06 dne 10. 10. 2006.
  • 3. změna byla schválena opatřením obecné povahy obce Tršice č. 1/2009 dne 21. 10. 2009.

Územním plánem a jeho třemi změnami byly vymezeny větší lokality k zastavění s podmínkou zpracování územních studií, které budou základním podkladem pro výstavbu domů k bydlení.

V letech 2006 až 2017 byly zpracovány územní studie pro:

  • a) Tršice – místní část Hostkovice – Rezidence Hostkovice
  • b) Tršice – místní část Hostkovice – lokalita Nové Hostkovice
  • c) Tršice – lokalita Malostranské záhumenky
  • d) Tršice – lokalita Nad Rybníkem

V informaci o územním plánu jsou uvedeny aktuální výkresy územního plánu, jeho tří změn a výkresy územních studií. K tomu jsou uvedena také regulativa.
Výkresy i regulativa jsou nafoceny scannerem ve výkresovém formátu A4, protože stavební úřad tyto dokumenty nemá v elektronické podobě.

Doporučujeme stavebníkům a projektantům, aby informace o územním plánu vzali jako vstupní a své návrhy na stavební záměry dopředu konzultovali se stavebním úřadem Tršice. Nejvhodnější jsou společné konzultace stavebníka / investora a projektanta na stavebním úřadu

Pozn.:
Územní plány obcí Doloplazy a Suchonice na webových obce Tršice se neuvádějí. Zveřejnění těchto plánů je v kompetenci těchto obcí.
Do územních plánů však lze nahlédnout na obecním úřadě Doloplazy a Suchonice, případně na stavebním úřadě Tršice.
Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 20. 11. 2017

© JV 2012