Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Ú Ř E D N Í    D E S K A    2 0 1 9

  Odkaz:  Usnesení zastupitelstva obce od roku 1998

  Odkaz:  Obecně závazné vyhlášky, další závazná opatření, zásady a podobné

Hospodaření obce Tršice :    Kompletní informace - monitor obecních rozpočtů, návrh rozpočtu,
   schválený rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet obce, ...

DOKUMENT
VYVĚŠENO
SEJMUTO
Rozhodnutí o zrušení dražebního jednání nemovitých věcí nařízené na den 18.09.2019 usnesením č.j. 120 EX 17394/11-82 ze dne 11.6.2019, Č.j.: 120 EX 17394/11-120
20.8.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnost převzít písemnost - Michal Slezák, nar. 1991
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka / Oznámení o zahájení správního řízení / Výzva účastníkům k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ]
20.8.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o možnost převzít písemnost - Dušan Heitl, nar. 1963
[ Usnesení o ustanovení opatrovníka / Oznámení o zahájení správního řízení / Výzva účastníkům k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ]
20.8.2019
MMOL - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Č. j. SMOL/208564/2019/OS/PK/Urb
[ Veřejná vyhláška ] , [ Situace]
13.8.2019
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby označené jako: "Tršice, střed, obnova vedení veřejného osvětlení", Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/942/2019-Ka
1.8.2019
17.8.2019
MMOL - Veřejná vyhláška - Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov s platností na období let 2019 až 2028 , Č. j.: SMOL/197723/2019/OZP/PKZ/Ci
31.7.2019
16.8.2019
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
23.7.2019
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
23.7.2019
 
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení ve věci umístění stavby "Doloplazy, směr Čechovice – úprava kNN, vNN", Č.j.: ObÚ/Trš/898/2019-Ch [ Oznámení ] , [ Mapa]
22.7.2019
7.8.2019
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Dražba nemovitých věcí dne 10. 9. 2019
[ Oznámení ] , [ Dražební vyhláška Č.j.: 1525516/19/3101-80542-803310]
11.7.2019
ZD Doloplazy - Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely
28.6.2019
13.8.2019
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 24.6.2019
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 41/5 – 19 ]
26.6.2019
13.8.2019
Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 24.6.2019
17.6.2019
25.6.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Č.j.: 120 EX 17394/11-82
12.6.2019
20.8.2019
MMOL - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Č. j. SMOL/149467/2019/OS/PK/Urb
[ Veřejná vyhláška ] , [ Grafická příloha ]
5.6.2019
21.6.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání ve věci umístění stavby označené „Tršice, střed, obnova vedení VO", Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/645/2019-Ka
27.5.2019
12.6.2019
Výsledky voleb do EU v obci Tršice
27.5.2019
13.8.2019
Obec Doloplazy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Správce ČOV, pracovník veřejné zeleně a údržby obce
23.5.2019
3.6.2019
Obec Doloplazy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Hlavní účetní-správce rozpočtu, mzdová účetní
23.5.2019
3.6.2019
Obec Doloplazy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Správce obecního majetku
23.5.2019
3.6.2019
Obec Tršice přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici recepční fitness centra Tršice na zástup za mateřskou dovolenou
23.5.2019
6.6.2019
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.5.2019
 
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tršice za rok 2018
[ ZŠ + MŠ Výkaz zisku a ztráty ] , [ ZŠ + MŠ Rozvaha ] , [ ZŠ + MŠ Příloha ] ,
[ ZŠ + MŠ Inventarizační zpráva]
15.5.2019
26.6.2019
Závěrečný účet obce za rok 2018
[ Návrh závěrečného účtu ] , [ Fin 2-12 M ] , [ Výkaz zisku a ztrát ] , [ Příloha ] , [ Rozvaha ] ,
[ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ] , [ Inventarizační zpráva]
15.5.2019
26.6.2019
KUOK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, Č. j.: KUOK 48829/2019
15.5.2019
31.5.2019
Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2018
15.5.2019
30.5.2019
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 29.4.2019 [ Usnesení ] ,
[ Příloha č. 1 k usnesení č. 35/4 – 19 ] , [ Příloha č. 2 k usnesení č. 35/4 – 19 ]
[ Příloha č. 3 k usnesení č. 35/4 – 19 ] , [ Příloha č. 4 k usnesení č. 35/4 – 19 ]
[ Příloha č. 5 k usnesení č. 35/4 – 19 ] , [ Příloha č. 1 k usnesení č. 36/4 – 19 ]
9.5.2019
10.6.2019
Vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III
[ Průvodní dopis ] , [ Pozvánka ]
5.5.2019
30.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
3.5.2019
26.5.2019
MMOL - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 Územního plánu obce Tršice opatřením obecné povahy č.1/2019, Č.j.: SMOL/110388/2019/ODUR/UUP/Sch
30.4.2019
15.5.2019
ZD Doloplazy - Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely
30.4.2019
28.6.2019
FÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2019, Č.j.: 969623/19/3100-11460-803122
24.4.2019
28.5.2019
Pozvání pro členy okrskových volebních komisí, kteří byli delegováni politickou stranou a jmenováni starostou obce Tršice, na první zasedání této komise
24.4.2019
30.4.2019
Obec Hlubočky vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele - ředitelky Základní školy Hlubočky, okres Olomouc, příspěvkové organizace na dobu určitou 6 let
23.4.2019
28.5.2019
Pozvání na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 29.4.2019
17.4.2019
30.4.2019
Obec Tršice zveřejňuje záměr pronajmout nebytové prostory ve vlastnictví obce
16.4.2019
3.5.2019
3. Výzva z Programu rozvoje venkova, určená pro zemědělské a nezemědělské podnikatele
[ Výzva ] , [ Fiche 1 ] , [ Fiche 2 ] , [ Interní předpis ] , [ Pravidla ]
16.4.2019
13.8.2019
KÚOK - Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy, Č.j.: KUOK 37721/2019
10.4.2019
11.5.2019
MZe ČR - Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
[ Veřejná vyhláška ] , [ Příloha ]   ( zveřejňuje se na ÚD do 31.12.2022 )
10.4.2019
 
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba,
Č.j. 197 EX 787/11-50
10.4.2019
24.5.2019
Veřejná vyhláška - Zeměměřičský úřad oznamuje provádění zeměměřičských prací na území obce Tršice, Č.j. ZÚ-00127/2019-13200
1.4.2019
Oznámení - informace o počtech a sídlech volebních okrsků v Obci Tršice, pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019
1.4.2019
25.4.2019
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby "Doloplazy, směr Tršice – úprava DTS, kNN, vNN", Č.j.: ObÚ/Trš/358/2019-Ch
22.3.2019
7.4.2019
Rozhodnutí o zrušení konání dražby, Č. j.: 446480/19/3101-80542-803310
15.3.2019
15.4.2019
Hasiči radí - Nebezpečí při vypalování trávy
12.3.2019
15.5.2019
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/1498/2019-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
5.3.2019
 
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o umístění stavby „Tršice, střed, obnova vedení NNv, NNk ...", Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/226/2019-Ka
1.3.2019
17.3.2019
Zastupitelstvo Obce Tršice zveřejňuje záměr prodat pozemek v k.ú.Tršice
1.3.2019
19.3.2019
Výsledky hospodaření Sdružení obcí střední Moravy v roce 2018
[ FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ] , [ Rozvaha ] ,
[ Výkaz zisku a ztráty ] , [ Zpráva o přezkoumáni hospodareni SOSM za rok 2018 ] ,
[ Závěrečný účet za rok 2018 ] , [ Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2019 ]
28.2.2019
15.3.2019
Honební výbor Honebního společenstva Tršice-Zákřov zve své členy na valnou hromadu, která se bude konat v neděli 17.3.2019 na Zákřově.
20.2.2019
18.3.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení a o stanovení termínu ústního jednání, Č.j.: ObÚ/Trš/195/2019-Ch
12.2.2019
1.3.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7.2.2019
28.2.2019
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tršice, konaného dne 6.2.2019
7.2.2019
18.3.2019
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Č.j. 139EX 17815/11-171
4.2.2019
15.3.2019
Město Velká Bystřice oznamuje vyhlášení výběrového řízení na místo: vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Velká Bystřice
4.2.2019
29.3.2019
Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, které se koná dne 6.2.2019
29.1.2.019
7.2.2019
Finanční úřad pro Ol. kraj - Dražební vyhláška, Č. j.: 18683/19/3101-80542-803310
[ Dražební vyhláška ] , [ Oznámení o dražbě s katastrální mapou ]
14.1.2019
15.3.2019
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení územního řízení stavby „Tršice, střed, obnova vedení NNv ..." a o stanovení termínu ústního jednání, Č.j.:ObÚ/Trš/SÚ/9/2019-Ka [ Oznámení ] , [ Situace ]
11.1.2019
27.1.2019
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu: Doloplazy - soubor objektů pro provoz rybníka, Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1487/2018-Ka - ozn
10.1.2019
18.1.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled 2020 až 2022 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
3.1.2019
18.1.2019
Rada obce Doloplazy vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka Základní školy Doloplazy, okres Olomouc, p.o.
3.1.2019
7.2.2019
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lipňany
21.12.2018
1.4.2019
MMOL - Veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu obce Tršice, Č.j. SMOL/308808/2018/ODUR/UUP/Sch
19.12.2018
29.1.2019
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tršice, konaného dne 12.12.2018
[ Usnesení ] , [ Příloha č.1 k usnesení 21/2 – 18 ]
14.12.2018
23.1.2018
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [Průvodní dopis] , [Nabídka]
3.10.2018
7.2.2019
Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění - Č.j.: UZSVM/OOL/5289/2018-OOLM
[ Průvodní dopis ] , [ Příloha ]
10.9.2018
5.3.2019
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
4.4.2018
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
31.10.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
19.7.2017
 
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
23.7.2019
Veřejnoprávní smlouva - ŘK farnost Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
23.7.2019
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
22.7.2016
23.7.2019
Veřejnoprávní smlouva - TJ Tršice   ( zveřejňuje se na ÚD po dobu 3 roků )
14.6.2016
17.6.2019

Archív zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2018
Úřední deska 2017
Úřední deska 2016
 
Úřední deska 2015
Úřední deska 2014
Úřední deska 2013
 
Úřední deska 2012

Soupis zveřejněných dokumentů :
Úřední deska 2011
Úřední deska 2010
Úřední deska 2009
 
Úřední deska 2008
Úřední deska 2007
     INFORMACE - Zdroj: Web pro otevřenost státní správy a metodický pokyn Ministerstva vnitra ČR


  Archivace informací z elektronické úřední desky

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

WEB OBCE TRŠICE: Dálkově přístupný archiv úřední desky je z technických důvodů funkční od 1.1.2012.


© JV 2012