Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Z E M Ě P I S N Á    P O L O H A

Následující popis se týká pouze obce Tršice
Podrobnější zem. polohy jednotlivých částí obce najdete v samostatných rubrikách obcí.

Obec Tršice leží v České republice, v JJV části okresu Olomouc. Celý povrch Tršic náleží horopisně k Nízkému Jeseníku. K obci Tršice přísluší další obce v blízkém okolí, a to Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov.

Geografickou polohu obce určují tyto střední hodnoty zeměpisných souřadnic: 49°33´s.z.š. a 17°26´v.z.d.

Katastr Tršic tvoří nepravidelný obrazec protažený ve směru severojižním. Jeho největší délka v rovnoběžkovém směru je 3,650 km a největší šířka ve směru poledníkovém 6,035 km. Rozloha katastru obce 14,09 km2, tj. 0,97% rozlohy okresu Olomouc. (Rozloha všech katastrů, příslušných k Obci Tršice, činí 25,03 km2, což je 1,72% rozlohy okresu Olomouc)

Tršická pahorkatina vyplňuje celý katastr obce, i když sama je podstatně rozlehlejší. Na území Tršic dosahuje Tršická pahorkatina maximální výšky 364,8m n.m. v SV části a tento bod leží na katastrální hranici. Nejnižší bod se nalézá v J části v místě, kde říčka Olešnice protíná katastrální hranici a má hodnotu 252,5m n.m. Střední výška odpovídá hodnotě 295,7m n.m. Střední sklon Tršické pahorkatiny je 2°49´. I když relativní převýšení činí 112,3m, rozdíl mezi nejvýše a nejníže položeným domem je jen 45m.

Od okresního města Olomouce jsou Tršice vzdáleny vzdušnou čarou 13 km VJV a 16 km (směrem přes Velký Týnec) nebo 16 km (směrem přes Doloplazy) po silnici.

Blíže k Tršicím ale leží druhé centrum oblasti, město Přerov. Přerov je vzdálen 10 km J vzdušnou čarou a 14 km po silnici.

Nejbližší železniční stanice je v Přerově.

Mapka okolí Tršic

© JV 2012