Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Ú Z E M N Í    P L Á N    -    Výkresy a regulativa

Výkresy a regulativa z územního plánu obce Tršice a studií zastavitelnosti


2.1. Koordinační výkresy z územního plánu obce Tršice a studií zastavitelnosti

Pro lepší přečtení údajů na výkresech doporučujeme výkresy zvětšit až na 300%.

2.1.1.     1 - ÚP Tršice – 2002-2009
2.1.2.     2 - ÚP Hostkovice - 2009
2.1.3.     3 - ÚP Lipňany - 2009
2.1.4.     4 - ÚP Přestavlky - 2009
2.1.5.     5 - ÚP Vacanovice - 2009
2.1.6.     6 - ÚP Zákřov - 2002
2.1.7.     7 - ÚS Rezidence Hostkovice
2.1.8.     8 - ÚS Nové Hostkovice
2.1.9.     9 - ÚS Tršice – Malostranské záhumenky
2.1.10. 10 - ÚS Tršice – lokalita Nad Rybníkem
2.1.11. 11 - ÚP Tršicka – legenda


2.2. Regulativa z územního plánu obce Tršice a studií zastavitelnosti

Regulativa pozemků pro zastavitelná území vycházejí z regulativ územního plánu obce Tršice a obecně závazné vyhlášky Obce Tršice č.1/2006 a platí také pro územní studie.

2.2.1.     1 - ÚP Tršice – textový výpis
2.2.2.     2 - Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 1/2006
2.2.3.     3 - Obecně závazná vyhláška Obce Tršice č. 1/2006 - příloha č. 2
2.2.4.     4 - Regulativa Rezidence Hostkovice
2.2.5.     5 - Regulativa Nové Hostkovice
2.2.6.     6 - Regulativa Tršice – Malostranské záhumenky
2.2.7.     7 - Regulativa Tršice – lokalita Nad Rybníkem
2.2.8.     8 - SÚ - informace o pozemcích


2.3. Sítě technické infrastruktury obce Tršice a lokalit ze studií zastavitelnosti

Stavební úřad má vedení sítí technické infrastruktury pouze v listinné podobě. Z podkladů nám dostupných není možno uvést přesné údaje o sítích. Proto tyto údaje vnímejte pouze jako orientační. Přesné informace získáte u vlastníků sítí např, ČEZ Distribuce, a.s., INNOGY (RWE), CETIN, a.s. (O2), obec Tršice (vodovod, dešťová a splašková kanalizace).
Obec Tršice, ani Obecní úřad Tršice, stavební úřad nejsou oprávnění tyto informace za výše uvedené cizí společnosti poskytovat. Nejen, že je od těchto společností nemají v digitální ani listinné podobě, ale obec ani stavební úřad nemohou ručit za jejich aktuální stav.

Pro lepší přečtení údajů na výkresech doporučujeme výkresy zvětšit až na 300%.

2.3.1.     1 - Tršicko - přehled vlastníků sítí v obcích
2.3.2.     2 - Přehled technické infrastruktury v obcích
2.3.3.     3 - Hostkovice - vodovod
2.3.4.     4 - Lipňany – vodovod
2.3.5.     5 - Přestavlky – vodovod
2.3.6.     6 - Vacanovice – vodovod
2.3.7.     7 - Zákřov – vodovod
2.3.8.     8 - Tršice - splašková kanalizace
2.3.9.     9 - Rezidence Hostkovice - sítě
2.3.10. 10 - Nové Hostkovice - sítě
2.3.11. 11 - Tršice – Malostranské záhumenky - sítě
2.3.12. 12 - Sítě Tršice – lokalita Nad Rybníkem - sítě
Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 20. 11. 2017

© JV 2012