Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

Z A S T U P I T E L S T V O    O B C E    T R Š I C E

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE


Ambrož Pavel (ND)
Glier Antonín (SPRO)
Chromek Jakub Ing. (SPRO)
Kováček Pavel (ND)
Lepař Rostislav (ND)
Nucová Daniela (ND)


Ohera Radomír Ing. (NVPT)
Polák Martin Bc. (ND)
Stejskalová Leona (SPRO)
Vybíralová Ingrid (SPRO)
Závodník Marek Ing. (ND)


NVPT (Nová volba pro Tršicko) , ND (Našim dětem) , SPRO (Sdružení pro rozvoj obce)

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA OBCE


STAROSTA :

Pavel Kováček


MÍSTOSTAROSTA :

Pavel Ambrož

PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ


Finanční výbor :

Kontrolní výbor :

Sociální a zdravotní komise :

Havarijní a povodňová komise :

Komise životního prostředí :

Kulturní komise :

Sbor pro občanské záležitosti :


Ing. Marek Závodník

Ing. Radomír Ohera

..................

..................

..................

Daniela Nucová

Vladimíra Vybíralová

PATRONÁT NAD MÍSTNÍMI ČÁSTMI OBCE


HOSTKOVICE :

LIPŇANY :

PŘESTAVLKY :

TRŠICE - Berk :

TRŠICE - Bránka :

TRŠICE - Hrubá Strana :

TRŠICE - Chaloupky :

TRŠICE - Pod Chrástkou :

TRŠICE - Střed :

VACANOVICE :

ZÁKŘOV :


..................

Rostislav Lepař

..................

Pavel Ambrož

..................

..................

Daniela Nucová

Bc. Martin Polák

Ingrid Vybíralová

..................

Antonín Glier© JV 2012