Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

S A Z E B N Í K    Ú H R A D    Z A    P O S K Y T O V Á N Í    I N F O R M A C Í

1. Kopírování A4 po jedné straně
    Kopírování A4 po obou stranách

2. Práce na počítači (strojová hodina)

3. Cena nosiče informací

4. Odesílání faxem (cena za stránku A4)

5. Vyhledávání informace za každou i započatou hodinu

2,- Kč
4,- Kč

50,- Kč

30,- Kč

20,- Kč

150,- Kč


Sazebník úhrad aktualizován 21.2.2012

© JV 2012