Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

S T A V E B N Í    Ú Ř A D    -    Formuláře pro Stavební úřad Tršice

      Název formuláře - [ typ souboru ]
1 - Oznámení záměru = územní souhlas - [ DOC ]
2 - Společné oznámení záměru - [ DOC ]
3 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby = územní souhlas a ohláška - [ DOC ]
4 - Žádost o vydání společného povolení = územní rozhodnutí a stavební povolení - [ DOC ]
5 - Žádost o vydání rozhodnutí o-dělení nebo scelování pozemků - [ DOC ]
6 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - [ DOC ]
7 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na uzemí - [ DOC ]
8 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - změna půdy, nová lesní školka,… - [ DOC ]
9 - Žádost o povolení výjimky umístění stavby - [ DOC ]
10 - Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků - [ DOC ]
11 - Rozsah příloh/dokumentace k vydání územního souhlasu, ohlášce nebo územ. rozhodnutí, staveb. povolení - [ DOC ]
12 - Ohlášení stavby - [ DOC ]
13 - Žádost o souhlas podle § 15 SZ (studny, ČOV, pozemní komunikace, atd.) - [ DOC ]
14 - Oznámení změny užívání stavby - [ DOC ]
15 - Žádost o stavební povolení - [ DOC ]
16 - Žádost o dodatečné povolení stavby - [ DOC ]
17 - Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, stavební povolení - [ DOC ]
18 - Žádost o o vydání kolaudačního souhlasu – (školní zařízení, zdravotní zařízení, infrastruktura, …) - [ DOC ]
19 - Ohlášení odstranění stavby – lze použít i jako žádost o vydání rozhodnutí k odstranění stavby - [ DOC ]
20 - Plná moc - [ DOC ]


Kontrolní prohlídka – dokončené stavby (nahrazuje kolaudaci)


      Název formuláře - [ typ souboru ]
1- Ohlášení dokončené stavby a žádost o sdělení o dokončení stavby - [ DOC ]
2 - Ohlášení dokončení stavby - [ PDF ]
3 - Prohlášení stavebníka o dokončení stavby - [ DOC ]
4 - Žádost o přidělení č.p./č.ev. - [ PDF ]
5 - Podklady pro RÚIAN - [ XLS ]
6 - Plná moc - [ DOC ]Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 23. 1. 2019© JV 2012