Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

S T A V E B N Í    Ú Ř A D    -    Formuláře pro Magistrát města Olomouce

Aktuálnost formulářů je k 11. 1. 2019. Stavebníkům, žadatelům doporučujeme ověřit jejich aktuálnost na webových stránkách Magistrátu města Olomouce.


Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací - pozemní komunikace, sjezdy a jiné


      Název formuláře - [ typ souboru ]
Žádost o stavební povolení - [ DOC ]
Žádost o vydání společného stavební povolení - [ DOC ]


Odbor životního prostředí – oblasti životního prostředí


      Název formuláře - [ typ souboru ]
Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - [ DOC ]
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení - [ PDF ]
Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci dle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) - [ DOC ]
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech - [ DOC ]
Žádost o vyjádření k návrhu trasy dle § 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF - [ DOC ]
Žádost o vydání souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF pro nezemědělské účely dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF - [ DOC ]
Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci v oblasti nakládání s odpady - [ DOC ]


Odbor dopravy a územního rozvoje – podklady pro umístění stavby a územní plánování


      Název formuláře - [ typ souboru ]
Připomínka / námitka k návrhu - [ DOC ]
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska - [ DOC ]
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití - [ DOC ]
Žádost o vydání závazného stanoviska - [ DOC ]Aktualizoval: Ing. Vladimír Kubisa dne 23. 1. 2019© JV 2012