Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
Tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!

P Ř I J A T É    D O T A C E

NÁZEV PROJEKTU
DETAIL
2018  Bezpečnost dopravy v obci Tršice

Finanční spoluúčast :
2.199.999,- Kč
 
599.781 Kč
 
2017  Program na podporu JSDH 2017

Finanční spoluúčast :
45 400,- Kč
 
45 400,- Kč
 
2016  Nákup dopravního automobilu pro jednotku JPO Tršice

Finanční spoluúčast :
450 000,- Kč
100 000,- Kč
 
500 933,- Kč
 
2016  Skupinový vodovod Tršice-Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlky, Zákřov

Finanční spoluúčast :
15 679 000 Kč
 
22 090 809 Kč
 
2015  Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tršice

Finanční spoluúčast :
3 133 900,- Kč
 
560 594,- Kč
 
2014  Revitalizace zámeckého areálu Tršice

Finanční spoluúčast :
9 732 531,- Kč
 
1 717 506,- Kč
zatím ne celková
 
2014  Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV

Finanční spoluúčast :
2 000 000,- Kč
   
 
 
2014  Oprava veřejného prostranství u školní jídelny a mateřské školy

Finanční spoluúčast :
599 960,- Kč
 
206 654,- Kč
 
2014  Kompletní oprava přístupové cesty a zakonzervování památníku Kyjanice

Finanční spoluúčast :
40 000,- Kč
 
15 000,- Kč
 
2013  Zateplení ZŠ Tršice

Finanční spoluúčast :
3 509 666,- Kč
 
1 400 083,- Kč
 
2013  Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti
          jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
Finanční spoluúčast :
10 000,- Kč
 
10 000,- Kč
 
 
2012  Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV

Finanční spoluúčast : Rozhodnutím č.10048361-SFŽP ze dne 7.8.2012
bylo přislíbeno na výše uvedenou stavbu
111 950 578,- Kč
2012  Zpracování digitálního plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
          systému pro obce Mikroregionu Bystřička
Finanční spoluúčast : Rozhodnutím č.11090111-SFŽP ze dne 3.7.2012
bylo přislíbeno na výše uvedenou akci
14 034 125,- Kč
2012  Vacanovický poklad (oprava kaple sv. Praxedy ve Vacanovicích)

Finanční spoluúčast :
301 500,- Kč
 
176 887,- Kč
 

Další finanční spoluúčast : občané obce Vacanovice 70 000,- Kč , SDH Vacanovice 10 000,- Kč
2012  Oprava pietního místa Zákřov v obci Tršice

Finanční spoluúčast :
260 000,- Kč
 
134 945,- Kč
 
2012  Zaženeme nudu (hřiště u budovy Základní školy I.stupně v Tršicích)

Finanční spoluúčast :
235 000,- Kč
 
100 714,- Kč
 
2012  Nádoby na biodpad v obci Tršice

Finanční spoluúčast :
436 590,- Kč
 
89 010,- Kč
 
2012  Přechod z knihovního systému LANius na CLAVIUS

Finanční spoluúčast :
40 000,- Kč
 
27 655,- Kč
 
2012  Rekonstrukce obvodového pláště budovy školní jídelny v Obci Tršice

Finanční spoluúčast :
443 000,- Kč
 
444 000,- Kč
 
© JV 2012