Obec Tršice


CZECH POINT

PČR V.BYSTŘICE

Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje

Jízdní řády autobusů a vlaků v ČR

Portál veřejné správy ČR

Obecní úřad Tršice
Tršice č.50
783 57 TRŠICE
tel.: 585 957 230
Fax.: 585 957 230

Máte zájem o zhotovení WWW za příznivou cenu? Stačí kliknout !!!
P O T Ř E B U J I    S I    N A    Ú Ř A D Ě    V Y Ř Í D I T    . . .

SITUACE
INFORMACE
KONTAKT
Vydání občanského průkazu
Kde vyřídit : Magistrát města Olomouce
 
Info MmOl
Magistrát města OL
Vejdovského č.2, 1.patro
Vydání cestovního dokladu
Kde vyřídit : Magistrát města Olomouce
 
Info MmOl
Magistrát města OL
Vejdovského č.2, 2.patro
Žádost o vydání řidičského průkazu
Kde vyřídit : Magistrát města Olomouce
 
Info MmOl
Magistrát města OL
Vejdovského č.2, 3.patro
Matriční záležitosti
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
Portál veřejné správy
Alena Kubisová
tel.: 585 957 230
Změna/zrušení trvalého pobytu
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
 
Alena Kubisová
tel.: 585 957 230
Ověření listiny nebo podpisu (vidimace a legalizace)
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
Portál veřejné správy
Alena Kubisová
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Výpisy z CZECHPOINTu
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
Info
CZECHPOINT
Alena Kubisová
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
POKLADNA
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
 
Alena Kubisová
tel.: 585 957 230
Žádosti odkoupit/pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, Zastupitelstvo obce
 
 
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Ohlášení VZNIKU poplatkové povinnosti k poplatku za likvidaci komunálního odpadu
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události
 
OZV č.1/2017
Formulář
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Zaplatit poplatek za lividaci komunálního odpadu
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 30.4. přísl.roku (bank.převodem)
 
Info OÚ Tršice
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Ohlášení ZÁNIKU poplatkové povinnosti k poplatku za likvidaci komunálního odpadu včetně vrácení přeplatku
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události
 
OZV č.1/2017
Formulář
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Ohlášení VZNIKU poplatkové povinnosti k poplatku ze psů
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události
 
OZV č.2/2010
Formulář
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Zaplatit poplatek ze psů
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 30.6. přísl.roku (bank.převodem)
 
Info OÚ Tršice
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Ohlášení ZMĚNY/ZÁNIKU poplatkové povinnosti k poplatku ze psů
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 15-ti dnů od vzniku události
 
OZV č.2/2010
Formulář
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Hlášení místního rozhlasu
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
 
Vladimíra Vybíralová
tel.: 585 957 230
Ohlášení pořádání kulturní akce
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
 

Pronajmout / zaplatit / zrušit hrobové místo
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, splatnost dle nájemní smlouvy
 
 
Ing. Jana Ulicová
tel.: 585 957 230
Žádosti o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 31.10. předchoz. kalend. roku
 
Zásady poskytnutí
Formulář
Ing. Jana Ulicová
tel.: 585 957 230
Závěrečná zpráva a vyúčtování individ. dotace z rozpočtu obce
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice, do 20.12. přísluš. kalend. roku
 
Formulář
Ing. Jana Ulicová
tel.: 585 957 230
Zjistit vše o stavbě a stavebním řízení
Kde vyřídit : Stavební úřad Tršice
 
Portál veřejné správy
Ing. Vladimír Kubisa
Marie Chaloupková
tel.: 585 750 663
Bytové hospodářství
Kde vyřídit : Stavební úřad Tršice
 
 
Ing. Vladimír Kubisa
tel.: 585 750 663
Žádost o kácení dřevin
Kde vyřídit : Stavební úřad Tršice
 
 
Marie Chaloupková
tel.: 585 750 663
Vybudovat vodovodní přípojku z obecního vodovodu
Kde vyřídit : Stavební úřad Tršice
 
 
Ing. Vladimír Kubisa
Marie Chaloupková
tel.: 585 750 663
Vybudovat kanalizační přípojku
Kde vyřídit : Stavební úřad Tršice
 
 
Ing. Vladimír Kubisa
Marie Chaloupková
tel.: 585 750 663
Informace a agendy spojené s obecním vodovodem a kanalizací
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
 
Pavel Kováček
Tel.: 734 578 219
Vyúčtování plateb za vodné, stočné a užívání kanalizace
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
Info OÚ Tršice
Pavel Kováček
Tel.: 734 578 219
Opravit přípojku vodovodního řadu nebo kanalizace
Kde vyřídit : Obecní úřad Tršice
 
 
Pavel Kováček
Tel.: 734 578 219
Pronájem sálu Radnice v Tršicích
Kde vyřídit : Správce sálu
 
Provozní řád
včetně ceníku
Marcela Chromková
tel.: 733 798 658
Výpůjčit zařízení pro volnočasové aktivity
Kde vyřídit : Mikroregion Bystřička
 
Výpůjční řád
včetně ceníku
Marie Palacková
tel.: 606 570 025
Pronajmout hřiště nebo tenisový kurt na multifunkčním hřišti
Kde vyřídit : Fitness Centrum Tršice
 
Provozní řád
Ceník
Fitness Centrum
tel.: 605 036 361
Další připravujeme ...

© JV 2012